Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ekonomický
Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Názov: Fakulta masmediálnej komunikácie
Ulice: Nám. Jozefa Herdu 2
Psč: 917 01
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 33 5565 416
E-mail: fmkucm@ucm.sk
Web: www.fmk.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 40 €
Termín prihlášky 22.4.2022
Deň otvorených dverí 5. február 2021
Odkaz na prihlášku https://fmk.sk/prijimacky/?target=bc-studium#tablist1-tab2

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://fmk.sk/prijimacky/?target=bc-studium#tablist1-tab2
Termín prijímacích skúšok jún 2021

Ďalšie informácie

Ak chcete pracovať v mediálnej oblasti alebo public relations (PR) - vyberte si túto fakultu. Je to alma mater úspešných osobností v kreatívnom priemysle. Ponúka rozvoj talentov a podporuje tvorivých mladých ľudí. Absolventi sú v reklamných a eventových agentúrach/médiách/firmách, všade, kde sa vyžaduje kreativita, nápaditosť a vedomosti z mediálnej a marketingovej sféry - zvukári, kameramani, grafici, fotoreportéri, redaktori, PR manažéri, novinári, editori, mediálni špecialisti, hovorcovia, copywriteri, marketingoví špecialisti, manažéri, online marketéri, producenti, lektori vzdelávacích kurzov, manažéri mediálnych projektov, konzultanti/analytici/tvorcovia v oblasti digitálnych hier, dramaturgovia, kreatívci, režiséri, scénaristi atď.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
aplikované mediálne štúdiá
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
marketingová komunikácia
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
masmediálna komunikácia
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
teória digitálnych hier
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
vzťahy s médiami
Bakalárske Prezenčné Angličtina