Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta zdravotníckych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Názov: Fakulta zdravotníckych vied
Ulice: Rázusova 14
Psč: 921 01
Mesto: Piešťany
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: 033 5565 721
E-mail: studijne_fzv@ucm.sk
Web: fzv.ucm.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 40 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 93 %
Termín prihlášky 31. 3. 2022
Odkaz na prihlášku https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky/

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok test, overovanie fyzických schopností, ústny pohovor
Termín prijímacích skúšok jún 2022
Zameranie na predmety biológia so zameraním na ľudské telo, fyzika

Ďalšie informácie

Ak radi pracujete s ľuďmi, máte trpezlivosť, zručnosť, záujem o anatómiu a láka Vás štúdium a práca v oblasti ľudského zdravia, vyberte si FAKULTU ZDRAVOTNÍCKYCH VIED, ktorá sídli v Piešťanoch. Okrem štúdia budete môcť praxovať v zazmluvnených zariadeniach – nemocniciach, rehabilitačných centrách a poliklinikách. Študijné programy fyzioterapia a rádiologická technika sú prípravou na kariéru v nemocniciach, poliklinikách, diagnostických centrách, špecializovaných ústavoch, fitness a wellnes štúdiách, v balneológii, v liečebných a kúpeľných zariadeniach, v zariadeniach pre fyzikálnu terapiu a komplexnú fyzioterapiu vzdelávacích zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti a mládež, v chránených dielňach, na pracoviskách ergoterapie atď.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
fyzioterapia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
rádiologická technika
Bakalárske Prezenčné Slovenský