Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

humanitní
Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Názov: Fakulta sociálnych vied
Ulice: pracovisko Bučianska 4/A
Psč: 917 01
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 335 565 516
E-mail: studijne_fsv@ucm.sk
Web: www.fsvucm.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 35 EUR
Termín prihlášky 29.4.2022
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Ak sa prikláňate k názoru, že za hranicami Slovenska svet nekončí, prípadne nie je Vám ľahostajný osud iných ľudí - Fakulta sociálnych vied je tá pravá pre Vás. Absolventi sa stávajú odborníkmi v rôznych oblastiach, sú schopní rýchlo, adekvátne a inovatívne reagovať na nové výzvy súčasnej spoločnosti a byť prínosom pre svojich zamestnávateľov. Ako absolventi sa uplatníte ako profesionálni pracovníci v inštitúciách verejnej správy, v štátnej správe a samospráve, ako hovorcovia, profesionálni manažéri v oblasti verejnej politiky, v detských domovoch, domovoch dôchodcov, príp. aj ako marketéri vo verejnej správe, odborníci či manažéri v sociálnych službách a poradenstve, na vysokých a stredných školách, či vo vedecko-výskumnej oblasti.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
európske štúdiá a politiky
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
manažment a ekonómia verejnej správy
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
sociálna politika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
sociálne služby a poradenstvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
verejná politika a verejná správa
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
verejná správa
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský