Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Technická univerzita v Košiciach

Názov Technická univerzita v Košiciach
Ulice Letná 9
PSČ 042 00
Mesto Košice
Kraj Košický
Štát Slovensko
Telefón +421 55 602 1111
E-mail info@tuke.sk
Web https://www.tuke.sk/
Typ školy univerzita
Certifikát školy STN EN ISO 9001:2016

Ďalšie informácie

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Letecká fakulta

Rampová 7, Košice, Slovensko,

 • Avionické systémy
 • Letecká a kozmická technika
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Letecké a kozmické systémy
Detail fakulty

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Bayerova 1, Prešov, Slovensko,

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
Detail fakulty

Strojnícka fakulta

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Automatizácia a riadenie strojov a procesov
 • Automobilová výroba
Detail fakulty

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Banská geológia a geologický prieskum
 • Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vrtanie
 • Banské meračstvo a geodézia
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Němcovej 32, Košice, Slovensko,

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
Detail fakulty

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, Košice, Slovensko,

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie budov
Detail fakulty

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Chemické procesy vo výrobe materiálov
 • Environmentálna chémia
 • Hutníctvo
 • Integrované systémy riadenia
Detail fakulty

Fakulta umení

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Volné výtvarné umenie
Detail fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná elektrotechnika
Bakalárske Prezenčné
Aplikovaná informatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Aplikovaná mechanika
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Architektúra a urbanizmus
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Automatizácia a riadenie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Automatizácia a riadenie strojov a procesov
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Automatizované elektrotechnické systémy
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Automobilová elektronika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Automobilová výroba
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Avionické systémy
Bakalárske Prezenčné
Baníctvo a geotechnika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Banská geológia a geologický prieskum
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vrtanie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Banské meračstvo a geodézia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Bezpečnost technických systémov
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Biomedicínske inžinierstvo
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Časti a mechanizmy strojov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Digitálne inžinierstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Dizajn
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022