Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Strojnícka fakulta
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 633 0016
E-mail: sekretariat@sjf.tuke.sk
Web: https://sjf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Zameranie na predmety technické

Ďalšie informácie

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná mechanika
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Automatizácia a riadenie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Automatizácia a riadenie strojov a procesov
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Automobilová výroba
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Bezpečnost technických systémov
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Biomedicínske inžinierstvo
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Časti a mechanizmy strojov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Digitálne inžinierstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Dopravná technika a logistika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Dopravné stroje a zariadenia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Energetické stroje a zariadenia
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inžinierstvo kvality produkcie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Inžinierstvo prostredia
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Kvalita a bezpečnost’
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Mechatronika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Meranie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Metrológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačová podpora strojárskej výroby
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Priemyselná automatizácia
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský