Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 633 0016
E-mail: sekretariat@sjf.tuke.sk
Web: http://www.sjf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Zameranie na predmety technické

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Baníctvo a geotechnika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Banská geológia a geologický prieskum
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vrtanie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Banské meračstvo a geodézia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Dopravná logistika podniku
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ekonomika zemských zdrojov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Geodézia a geografické informačné systémy
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Geodézia a kataster nehnutelností
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Geológia a regionálny rozvoj
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Geologické inžinierstvo
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Geoprieskum
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Geoturizmus
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inžinierska geodézia a kataster nehnutelností
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Komerčná logistika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Manažérstvo procesov
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Manažérstvo zemských zdrojov
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Mineralurgia a environmentálne technológie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský