Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 602 2200
E-mail: studijne.fei@tuke.sk
Web: http://www.fei.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Zameranie na predmety technické

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná elektrotechnika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Aplikovaná informatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Automatizované elektrotechnické systémy
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Automobilová elektronika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Elektroenergetika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Elektronické systémy a spracovanie signálov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Elektrotechnické systémy
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Hospodárska informatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Informatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inteligentná elektronika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inteligentné systémy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Kyberbezpečnosť
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Multimediálne komunikačné technológie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačové modelovanie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačové siete
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Priemyselná elektrotechnika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Smartelektronika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Technológie v automobilovej elektronike
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský