Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Stavebná fakulta
Ulice: Vysokoškolská 4
Psč: 042 00
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 602 4003
E-mail: sekretariat.svf@tuke.sk
Web: https://svf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Zameranie na predmety technické, stavebníctvo

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Environmentálne inžinierstvo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Nosné konštrukcie a dopravné stavby
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Nosné konštrukcie budov
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Pozemné stavby
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Pozemné stavby a architektúra
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Realizácia dopravných stavieb
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Stavby pre udržatelné hospodárenie s vodou v krajine
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Stavby s environmentálnym určením
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Technické zariadenia budov
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Technológia a manažment v stavebníctve
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória technológie a riadenia v stavebníctve
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória tvorby budov a prostredia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský