Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Ekonomická fakulta
Ulice: Němcovej 32
Psč: 040 01
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 602 3276
E-mail: dekanat.ekf@tuke.sk
Web: https://ekf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Zameranie na predmety technické, ekonomické

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Ekonomika a manažment verejnej správy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Financie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Financie, bankovníctvo a investovanie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Financie, bankovníctvo a investovanie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Priestorová a regionálna ekonómia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský