Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Letecká fakulta Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Letecká fakulta
Ulice: Rampová 7
Psč: 041 21
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 602 6102
E-mail: studijne.lf@tuke.sk
Web: https://lf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Zameranie na predmety technické, letectvo

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Avionické systémy
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Letecká a kozmická technika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Letecké a kozmické inžinierstvo
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Letecké a kozmické systémy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Letecké a priemyselné elektronické systémy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Manažérstvo leteckej dopravy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pilot
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Pracovník riadenia letovej prevádzky
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Prevádzka lietadiel
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Profesionálny pilot
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Riadenie leteckej dopravy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Riadenie letovej prevádzky
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Senzorika a avionické systémy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský