Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta umení Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Fakulta umení
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 601 2177
E-mail: dekan.fu@tuke.sk
Web: https://fu.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Zameranie na predmety technické, umelecké

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Architektúra a urbanizmus
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Dizajn
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Volné výtvarné umenie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský