Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 602 2023
E-mail: dekanat.fmmr@tuke.sk
Web: https://fmmr.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Zameranie na predmety technické

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Chemické procesy vo výrobe materiálov
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Environmentálna chémia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Hutníctvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Integrované systémy riadenia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inžinierstvo kvality produkcie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Materiálové inžinierstvo
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Materiály
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Metalurgia, materiály a recyklácia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Náuka o materiáloch
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Plastické deformácie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Progresívne materiály a technológie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Spracovanie a recyklácia odpadov
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Tepelná technika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Tepelná technika a plynárenstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Tvárnenie materiálov
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Zlievarenstvo
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
Bakalárske Prezenčné Slovenský