Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Názov: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Ulice: Bayerova 1
Psč: 080 01
Mesto: Prešov
Kraj: Prešovský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 602 6452
E-mail: dekan.fvt@tuke.sk
Web: fvt.tuke.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2009

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 250
Počet záujemcov 250
Poplatok za prihlášku 20 EUR (elektronická prihláška), 30 EUR (papierová prihláška)
Pravdepodobnosť prijatia 100 %
Termín prihlášky 31.3.2021
Odkaz na prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok prijímacie skúšky sa nekonajú
Termín prijímacích skúšok prijímacie skúšky sa nekonajú
Zameranie na predmety technické

Ďalšie informácie

Fakulta výrobných technológií je zárukou kvality, kde môžete študovať atraktívne študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia. Je to jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Jej sídlo je v treťom najväčšom meste na Slovensku v Prešove, nazývanom aj "mesto hudby", teda aj študentský život mimo fakultných lavíc je zaujímavý.
Fakulta sa vypracovala na popredné miesta vo vede, výskume aj vzdelávaní. Naši študenti študujú v moderných priestoroch a výučba sa presunula od tabule do laboratórií so špičkovým vybavením. V rámci programu Erasmus je možné stráviť časť štúdia v zahraničí.
Naši absolventi majú obrovské možnosti uplatnenia sa v slovenských aj zahraničných firmách, keďže dnešná doba potrebuje práve technicky vzdelaných ľudí.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Inteligentné technológie v priemysle
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Obnovitelné zdroje energie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačová podpora výrobných technológií
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Priemyselný manažment
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Smart technológie v priemysle
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Technológie automobilovej výroby
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský