Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ekonomická univerzita v Bratislave

humanitní ekonomický
Názov Ekonomická univerzita v Bratislave
Ulice Dolnozemská cesta 1
PSČ 852 35
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy AACSB, ACCA, SAS, CIMA

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
  ekonomický
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
Detail fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovensko,

 • Hospodárska diplomacia
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
Detail fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
  humanitní
Detail fakulty

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovakia,

 • Aplikovaná ekonómia
  ekonomický
 • Applied Economy
  ekonomický
 • Ekonómia
  ekonomický
 • Ekonómia a právo
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
 • Ekonomika podniku
 • Všeobecný manažment
Detail fakulty

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Biznis a marketing (pôvodne podnikanie v obchode)
  ekonomický
 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
 • Manažment medzinárodného obchodu
Detail fakulty

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice, Slovensko,

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aktuárstvo
Magisterské Prezenčné Slovenský
Aplikovaná ekonómia
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Applied Economy
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Angličtina
Biznis a marketing (pôvodne podnikanie v obchode)
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Corporate Business and Marketing
Magisterské Prezenčné Angličtina
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Data Science v ekonómii
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Ekonómia
ekonomický
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Ekonómia a právo
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Ekonomika podniku
Magisterské Prezenčné Slovenský
Finance and Taxes
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Finance, Banking and Insurance
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Financie a dane
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Finančné riadenie podniku
Magisterské Prezenčné Slovenský
Finančné trhy a investovanie
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Hospodárska diplomacia
Magisterské Prezenčné Slovenský

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2023

XXVI. ročník,
Incheba Expo Bratislava
10.10 - 12.10.2023

Gaudeamus Nitra 2023

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 15.11.2023

Gaudeamus Košice 2023

I. ročník,
Kasárne / Kulturpark
27.11 - 28.11.2023