Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ekonomická univerzita v Bratislave

humanitní ekonomický
Názov Ekonomická univerzita v Bratislave
Ulice Dolnozemská cesta 1
PSČ 852 35
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy AACSB, ACCA, SAS, CIMA

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Aktuárstvo
  ekonomický
 • Data Science v ekonómii
  ekonomický
 • Hospodárska informatika
  ekonomický
 • Informačný manažment
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovensko,

 • Hospodárska diplomacia
  ekonomický
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
  ekonomický
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
  humanitní
Detail fakulty

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovakia,

 • Aplikovaná ekonómia
  ekonomický
 • Applied Economy
  ekonomický
 • Ekonómia
  ekonomický
 • Ekonómia a právo
  ekonomický
Detail fakulty

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Ekonomika a manažment podniku
  ekonomický
 • Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
  ekonomický
 • Ekonomika podniku
  ekonomický
 • Všeobecný manažment
  ekonomický
Detail fakulty

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Biznis a marketing
  ekonomický
 • Manažment cestovného ruchu
  ekonomický
 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
  ekonomický
 • Manažment medzinárodného obchodu
  ekonomický
Detail fakulty

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice, Slovensko,

 • Corporate Business and Marketing
  ekonomický
 • Ekonomika a manažment podniku
  ekonomický
 • Finančné riadenie podniku
  ekonomický
 • Obchodné podnikanie
  ekonomický
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aktuárstvo
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Aplikovaná ekonómia
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Applied Economy
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Angličtina
Biznis a marketing
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Corporate Business and Marketing
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Data Science v ekonómii
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Ekonómia
ekonomický
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Ekonómia a právo
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Angličtina
Ekonomika podniku
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Finance and Taxes
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Finance, Banking and Insurance
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Financie a dane
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Finančné riadenie podniku
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Finančné trhy a investovanie
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Hospodárska diplomacia
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Nitra 2024

XI. ročník,
Agrokomplex Nitra
24.09 - 25.09.2024

stánek č.

Gaudeamus Košice 2024

II. ročník,
Congress Hotel Centrum Košice
22.10 - 23.10.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.