Ekonomická univerzita v Bratislave

Názov Ekonomická univerzita v Bratislave
Ulice Dolnozemská cesta 1
PSČ 852 35
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ACCA, SAS, CIMA

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
 • Operačný výskum a ekonometria
 • Štatistické metódy v ekonómii
Detail fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovensko,

 • Hospodárska diplomacia
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
Detail fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Detail fakulty

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovakia,

 • Bankovníctvo
 • Medzinárodné financie (v anglickom jazyku)
 • Národné hospodárstvo
 • Verejná správa a regionálny rozvoj
Detail fakulty

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment a ekonomické znalectvo
 • Personálny manažment podniku
 • Podnikové financie
Detail fakulty

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Detail fakulty

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice, Slovensko,

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aktuárstvo Magisterské Prezenčné Slovenčina
Bankovníctvo Magisterské Prezenčné Slovenčina
Corporate Business and Marketing Magisterské Prezenčné Angličtina
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Magisterské Prezenčné Slovenčina
Ekonómia a právo Bakalárske Prezenčné Slovenčina
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Ekonomika a manažment podniku Bakalárske Prezenčné Slovenčina
Ekonomika a manažment podniku Bakalárske Prezenčné Slovenčina
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) Bakalárske Prezenčné Angličtina
Ekonomika podniku Magisterské Prezenčné Slovenčina
Financie Magisterské Prezenčné Slovenčina
Financie, bankovníctvo a investovanie Bakalárske Prezenčné Slovenčina
Financie, bankovníctvo a investovanie (v anglickom jazyku) Bakalárske Prezenčné Angličtina
Finančné riadenie podniku Magisterské Prezenčné Slovenčina
Finančný manažment Bakalárske Prezenčné Slovenčina
Global Finance (v anglickom jazyku) Magisterské Prezenčné Angličtina
Hospodárska diplomacia Magisterské Prezenčné Slovenčina
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku) Magisterské Prezenčné Angličtina
Hospodárska informatika Bakalárske Prezenčné Slovenčina

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2021

IX. ročník,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.