Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Názov Ekonomická univerzita v Bratislave
Ulice Dolnozemská cesta 1
PSČ 852 35
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy AACSB, ACCA, SAS, CIMA

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovenská republika,

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
 • Manažérske rozhodovanie
Detail fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovensko,

 • Hospodárska diplomacia
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
Detail fakulty

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Detail fakulty

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovakia,

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Ekonómia a právo
Detail fakulty

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
 • Ekonomika podniku
 • Finančný manažment
Detail fakulty

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika,

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment
Detail fakulty

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice, Slovensko,

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aktuárstvo
Magisterské Prezenčné
Bankovníctvo
Magisterské Prezenčné
Corporate Business and Marketing
Magisterské Prezenčné
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
Magisterské Prezenčné
Ekonómia a právo
Bakalárske Prezenčné
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Ekonomika a manažment podniku
Bakalárske Prezenčné
Ekonomika a manažment podniku
Bakalárske Prezenčné
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
Bakalárske Prezenčné
Ekonomika podniku
Magisterské Prezenčné
Financie
Magisterské Prezenčné
Financie, bankovníctvo a investovanie
Bakalárske Prezenčné
Financie, bankovníctvo a investovanie (v anglickom jazyku)
Bakalárske Prezenčné
Finančné riadenie podniku
Magisterské Prezenčné
Finančný manažment
Bakalárske Prezenčné
Global Finance (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenčné
Hospodárska diplomacia
Magisterské Prezenčné
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenčné
Hospodárska informatika
Bakalárske Prezenčné

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022