Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta podnikového manažmentu
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 85235
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovenská republika
Telefón: +421267295536
E-mail: zuzana.markovicova@euba.sk
Web: https://fpm.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatok za prihlášku Študijné programy v CUDZOM JAZYKU: 90 Eur, OSTATNÉ študijné programy: 40 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 2. február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest/

Ďalšie informácie

Fakulta úzko spolupracuje s hospodárskou praxou, už na prvom stupni ponúka študentom predmety, výučba ktorých je v plnej miere zabezpečovaná odborníkmi z nadnárodných spoločností ako Eset, Dell, Henkel, IBM, Lenovo, Philip Morris, podniky združené v rámci AmCham a BSC fórum, a podobne. Fakulta spolupracuje s významnými organizáciami podporujúcich podnikateľské aktivity v rôznych oblastiach: Americká obchodná komora, Business Leader Forum, CFA Institute, HR Comm, Slovenská asociácia finančníkov, Slovak Business Agency, Transeo, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Združenie podnikateľov Slovenska.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Angličtina
Ekonomika podniku
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Všeobecný manažment
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Všeobecný manažment (v anglickom jazyku)
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina