Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Ulice: Tajovského 13
Psč: 041 30
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 722 31 11
E-mail: info.phf@euba.sk
Web: https://phf.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatok za prihlášku 40 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 1. február 2024 Michalovce, 2. február 2024 Košice
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vzorovy-test

Ďalšie informácie

Vysokokvalifikovaní učitelia pripravujú profesionálov, ktorí nachádzajú uplatnenie nielen ako podnikoví ekonómovia, obchodní špecialisti, úspešní manažéri, finanční a obchodní riaditelia, ale taktiež aj ako úspešní podnikatelia. Vo vzdelávaní spolupracujeme so spoločnosťami z podnikateľskej praxe vo forme odborných prednášok, stáží alebo projektov, ktoré otvárajú študentom dvere na trh práce. Vďaka širokej sieti spolupracujúcich univerzít po celom svete poskytujeme študentom možnosť študovať v zahraničí alebo dokonca získať dvojitý diplom vo Veľkej Británii. Fakulta ponúka nadštandardné štúdium praktického projektového manažmentu v rámci programu Honoris v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Corporate Business and Marketing
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Finančné riadenie podniku
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Obchodné podnikanie
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Podnikový obchod a marketing
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský