Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomická univerzita v Bratislave

humanitní
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta aplikovaných jazykov
Ulice: Dolnozemská cesta 1/b
Psč: 852 35
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovenská republika
Telefón: +421 2 6729 5240
E-mail: dekfaj@euba.sk
Web: https://faj.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Poplatok za prihlášku 32 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, 2 vybrané cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky)
Prípravné kurzy https://bbs.euba.sk/dalsie-vzdelavanie/pripravny-kurz-z-anglickeho-jazyka/popis
Termín prijímacích skúšok 14. - 18. 6. 2021
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest/

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský