Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomická univerzita v Bratislave

humanitní
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta aplikovaných jazykov
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 852 35
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovenská republika
Telefón: +421 2 6729 5240
E-mail: dekfaj@euba.sk
Web: https://faj.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Poplatok za prihlášku 40 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 2. február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, anglický jazyk
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest/

Ďalšie informácie

Fakulta ponúka atraktívny študijný program, ktorý je jedinečný na Slovensku. Spája štúdium dvoch cudzích jazykov, interkultúrnej komunikácie a základov ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Študenti fakulty majú možnosť absolvovať prax v podnikoch alebo inštitúciách, s ktorými má fakulta podpísanú zmluvu. Fakulta ponúka prípravné kurzy a skúšky na získanie medzinárodných certifikátov z odborného nemeckého a francúzskeho jazyka. Fakulta aktívne spolupracuje s 19 univerzitami a vzdelávacími inštitúciami v 7 krajinách: Rakúsko, Nemecko, Írsko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko a Rusko.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský