Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta hospodárskej informatiky
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 852 35
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovenská republika
Telefón: +421 2 6729 5736
E-mail: dekanfhi@euba.sk
Web: https://fhi.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB, SAS, ACCA

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Poplatok za prihlášku 40 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 2. február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest/

Ďalšie informácie

Absolventi fakulty sú žiadaní na trhu práce. Fakulta sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach rebríčkov záujmu zamestnávateľov o absolventov, ktoré každý rok zverejňuje portál Profesia.sk. Priemerné nástupné platy absolventov fakulty patria k najvyšším na trhu a zároveň najrýchlejšie rastú. Fakulta spolupracuje s mnohými medzinárodnými spoločnosťami a požiadavky praxe sú pravidelne implementované do vyučovacieho procesu. Študenti majú prístup k špecializovaným softvérom – SAS, SAP, Oracle, Microsoft, Pohoda, Datev a pod. aj na vlastných mobiloch, notebookoch. Majú možnosť získať certifikáty SAS, ACCA, CIMA, SKCÚ po splnení podmienok. Extra štipendium na študijnom programe Hospodárska informatika.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aktuárstvo
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Data Science v ekonómii
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Hospodárska informatika
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Informačný manažment
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Operačný výskum a ekonometria
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Účtovníctvo
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Účtovníctvo a audítorstvo
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský