Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta hospodárskej informatiky
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 852 35
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovenská republika
Telefón: +421 2 6729 5736
E-mail: dekanfhi@euba.sk
Web: https://fhi.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB, SAS, ACCA

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Poplatok za prihlášku 32 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 21. októbra 2022
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 12. 6. - 16. 6. 2023
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest/

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aktuárstvo
Magisterské Prezenčné Slovenský
Data Science v ekonómii
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Hospodárska informatika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Informačný manažment
Magisterské Prezenčné Slovenský
Operačný výskum a ekonometria
Magisterské Prezenčné Slovenský
Účtovníctvo
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Účtovníctvo a audítorstvo
Magisterské Prezenčné Slovenský