Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Obchodná fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Obchodná fakulta
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 85235
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovenská republika
Telefón: +421267291104
E-mail: dek.of@euba.sk
Web: https://of.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatok za prihlášku 40 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 2. február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vzorovy-test

Ďalšie informácie

Moderná, dynamická a inovatívna fakulta, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v preferovaných a vyhľadávaných obchodnovedných disciplínach – v oblasti obchodu, marketingu, medzinárodného podnikania, cestovného ruchu a služieb, manažérstva kvality a obchodného práva. Po ukončení štúdia nepracuje v podstate iba ten absolvent, ktorý nechce alebo z objektívnych dôvodov nemôže pracovať. Partneri z praxe sa podieľajú priamo na výučbe. Študenti participujú na riešeniach projektov a zadaní pre prax, riešia témy záverečných prác v priamej kooperácii s praxou alebo získavajú pracovné pozície u partnerov hospodárskej praxe. Fakulta sa dlhodobo drží na prvom mieste rankingu v počte študentov vysielaných na štúdium do zahraničia spomedzi jednotlivých fakúlt univerzity.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Biznis a marketing
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Manažment cestovného ruchu
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Manažment medzinárodného obchodu
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Marketingový a obchodný manažment
ekonomický
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Marketingový a obchodný manažment (v anglickom jazyku)
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Medzinárodné podnikanie
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský