Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Obchodná fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Obchodná fakulta
Ulice: Dolnozemská cesta 1/b
Psč: 85235
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovenská republika
Telefón: +421267291104
E-mail: dek.of@euba.sk
Web: https://of.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatok za prihlášku 32 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 21. októbra 2022
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 12. 6. - 16. 6. 2023
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vzorovy-test

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Biznis a marketing (pôvodne podnikanie v obchode)
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Manažment cestovného ruchu
Magisterské Prezenčné Slovenský
Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenčné Angličtina
Manažment medzinárodného obchodu
Magisterské Prezenčné Slovenský
Marketingový a obchodný manažment
Magisterské Prezenčné Slovenský
Marketingový a obchodný manažment (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenčné Angličtina
Medzinárodné podnikanie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Bakalárske Prezenčné Slovenský