Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta medzinárodných vzťahov
Ulice: Dolnozemská cesta 1/b
Psč: 852 35
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 6729 5470
E-mail: dekfmv@euba.sk
Web: https://fmv.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatok za prihlášku 32 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 21. októbra 2022
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, jeden svetový jazyk podľa výberu uchádzača (anglický, francúzsky, nemecký, ruský alebo španielsky jazyk)
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 12. 6. - 16. 6. 2023
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Hospodárska diplomacia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
Magisterské Prezenčné Angličtina
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Bakalárske Prezenčné Slovenský