Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta medzinárodných vzťahov
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 852 35
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 6729 5470
E-mail: dekfmv@euba.sk
Web: https://fmv.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatok za prihlášku 40 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 2. február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky všeobecné študijné predpoklady, jeden svetový jazyk podľa výberu uchádzača (anglický, francúzsky, nemecký, ruský alebo španielsky jazyk)
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest

Ďalšie informácie

Štúdium na fakulte kombinuje vedomosti, poznatky a zručnosti z 3 oblastí – medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva. Ide o multidisciplinárny pohľad do problematiky medzinárodných vzťahov. Štúdium je doplnené o viacero praktických skúseností. Takmer každý študent fakulty počas štúdia cestuje najmenej na jeden semester do zahraničia. Množstvo absolventov úspešne rozvíja svoju kariéru aj v zahraničí, napríklad v európskych inštitúciách. Dôvod je jednoduchý – kvalitné odborné vzdelanie je podporené aj intenzívnou výučbou troch cudzích jazykov, ktoré si študent vyberie.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Hospodárska diplomacia
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Medzinárodné ekonomické vzťahy
ekonomický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Slovenský