Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Národohospodárska fakulta
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 85235
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovakia
Telefón: +421 2 6729 1221
E-mail: info.nhf@euba.sk
Web: https://nhf.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB, ACCA

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatok za prihlášku EKONÓMIA A PRÁVO: 60 Eur, Študijné programy v CUDZOM JAZYKU: 60 Eur, OSTATNÉ PROGRAMY: 32 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 21. októbra 2022
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Študijný program EKONÓMIA A PRÁVO: zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky), z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, z dejepisu a z náuky o spoločnosti, z logiky. OSTATNÉ študijné program
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 12. 6. - 16. 6. 2023
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest/

Ďalšie informácie

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 110 000 absolventov. Má 7 fakúlt a 7 400 študentov. Pre študentov ponúka štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná ekonómia
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Applied Economy
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Angličtina
Ekonómia
ekonomický
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Ekonómia a právo
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Finance and Taxes
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Finance, Banking and Insurance
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Financie a dane
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Finančné trhy a investovanie
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Manažment verejných politík
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Právo a ekonómia
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský