Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

HARMONOGRAM VEĽTRHU

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 4. - 6. 10. 2022

Utorok 4. 10. 2022

  8:00 Otvorenie veľtrhu pre študentov, učiteľov a verejnosť
  9:00 Slávnostné zahájenie veľtrhu
16:00 Uzavretie veľtrhu pre verejnosť
19:00 Spoločenský večer vystavovateľov

Streda 5. 10. 2022

  8:00 Otvorenie veľtrhu pre študentov, učiteľov a verejnosť
16:00 Uzavretie veľtrhu pre verejnosť

Štvrtok 6. 10. 2022

  8:00 Otvorenie veľtrhu pre študentov, učiteľov a verejnosť
14:00 Uzavretie veľtrhu pre verejnosť

 

SPÄŤ NA INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV