ROZMIESTNENIE Vystavovateľov
V PAVILÓNE

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 6. - 8. 10. 2020

EXPOZÍCIE V hale D:

ADVANTAGE AUSTRIA (sektor č. 26)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) (sektor č. )

Cambridge Study (sektor č. 35)

Education.cz, Česká republika (sektor č. )

Ekonomická univerzita v Bratislave (sektor č. 22a)

EF Education s.r.o. (sektor č. )

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Česká republika (sektor č. 18d)

Francúzsky inštitút v Bratislave (sektor č. 17f)

From Globe (sektor č. )

Holprom (sektor č. 18b)

INFORMATION PLANET s.r.o. (sektor č. )

InterStudy (sektor č. )

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže (sektor č. 22e)

Janáčkova akademie múzických umění, Česká republika (sektor č. 17c)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (sektor č. 22c)

JK Education, Česká republika (sektor č. )

Kancelária veľvyslanectva Kanady (sektor č. )

Komisia J.W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR (sektor č. 22d)

Masarykova univerzita, Česká republika (sektor č. 32)

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika (sektor č. 9)

Metropolitní univerzita Praha, Česká republika (sektor č. 17b)

Mod'spe Paris (sektor č. 22f)

Prague College, Česká republika (sektor č. 20d)

Prešovská univerzita v Prešove (sektor č. 24)

Paneurópska vysoká škola (sektor č. 6)

SAIA (sektor č. 12a)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ (sektor č. 18c)

Scandinavian Study (sektor č. 12b)

Snowsports Academy, Rakousko (sektor č. )

Slezská univerzita v Opavě, Česká republika (sektor č. )

Slovenská technická univerzita v Bratislave (sektor č. 21)

SOŠ hotelových služieb a obchodu (sektor č. 17h)

Start-ED, Česká republika (sektor č. )

STUDENT AGENCY k.s. (sektor č. )

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., Česká republika (sektor č. 20a)

Talent Garden Innovation School, Rakousko (sektor č. )

Technická univerzita v Košiciach (sektor č. )

Technická univerzita vo Zvolene (sektor č. 28)

Tilburg University, Nizozemí (sektor č. )

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (sektor č. 7)

Trnavská univerzita v Trnave (sektor č. 5)

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Česká republika (sektor č. 22b)

University College Birmingham, Velká Británie (sektor č. 20c)

University of Groningen, Faculty of Law, Nizozemí (sektor č. )

University of New York in Prague, Česká republika (sektor č. 17a, 17e)

Univerzita Komenského v Bratislave (sektor č. 20b)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (sektor č. 3)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (sektor č. 11b)

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (sektor č. 19b)

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Česká republika (sektor č. 30)

Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (sektor č. 19c)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sektor č. 27)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika (sektor č. 29)

Univerzita veterinárného lekárstva a farmácie v Košiciach (sektor č. 14b)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika (sektor č. 17d)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika (sektor č. 18a)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (sektor č. 22g)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (sektor č. )

Vysoká škola finanční a správní, a.s., Česká republika (sektor č. 31)

Vysoká škola obchodní a hotelová, Česká republika (sektor č. 22h)

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Česká republika (sektor č. 10a)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika (sektor č. 10b)

Vysoká škola logistiky, o.p.s., Česká republika (sektor č. 14d)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (sektor č. 34)

Vysoké učení technické v Brně, Česká republika (sektor č. 23)

VysokeSkoly.cz, Česká republika (testovací centrum)

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Česká republika (sektor č. )

www.scio.cz, s.r.o., Česká republika (sektor č. 2)

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (sektor č. 13)

Zeitraum s.r.o.  (sektor č. 22g)

Žilinská univerzita v Žiline (sektor č. 25)

 

 

POZRIEŤ plánik PAVILÓNU

SPÄŤ NA INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.