Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

ROZMIESTNENIE Vystavovateľov
V PAVILÓNE

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 10. - 12. 10. 2023

EXPOZÍCIE V hale B2:

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí (expozícia č. 1)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (expozícia č. 48)

Baden-Württenberg International GmbH, Nemecko (expozícia č. 27)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) (expozícia č. 37)

Cambridge Study (expozícia č. 39)

České vysoké učení technické v Praze, Česká republika (expozícia č. 6)

EF Education s.r.o. (expozícia č. 4)

Ekonomická univerzita v Bratislave (expozícia č. 17)

Francúzsky inštitút na Slovensku (expozícia č. 34)

Grada Publishing a.s., Česká republika (expozícia č. 25)

Holprom - Štúdium v Holandsku (expozícia č. 50)

IMC Krems University of Applied Sciences, Rakúsko (expozícia č. 55)

Information Planet Slovakia (expozícia č. 28)

InterStudy - štúdium v zahraničí (expozícia č. 35)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (expozícia č. 11)

Masarykova univerzita, Česká republika (expozícia č. 26)

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika (expozícia č. 13)

Metropolitní univerzita Praha, Česká republika (expozícia č. 36)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (expozícia č. 42)

Mod Spe Paris Central Europe (expozícia č. 23)

NEWTON University, Česká republika (expozícia č. 5)

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava (expozícia č. 30)

Ostravská univerzita, Česká republika (expozícia č. 33)

Prague City University, Česká republika (expozícia č. 14)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ (expozícia č. 31)

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.​ (expozícia č. 32)

SEPIE - Spanish Service for the Internationalization of Education, Španielsko (expozícia č. 2)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (expozícia č. 8)

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europass (expozícia č. 19)

Technická univerzita v Košiciach (expozícia č. 49)

Technická univerzita vo Zvolene (expozícia č. 3)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (expozícia č. 7)

Trnavská univerzita v Trnave (expozícia č. 18)

Unicorn University, Česká republika (expozícia č. 44)

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí, Česká republika (expozícia č. 21)

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., Česká republika (expozícia č. 10)

University of New York in Prague, Česká republika (expozícia č. 22)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Česká republika (expozícia č. 52)

Univerzita Karlova, Česká republika (expozícia č. 24)

Univerzita Komenského v Bratislave (expozícia č. 20)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (expozícia č. 53)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (expozícia č. 45)

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (expozícia č. 12)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (expozícia č. 43)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika (expozícia č. 54)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika (expozícia č. 47)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (expozícia č. 16)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu Bratislava (expozícia č. 38)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika (expozícia č. 15)

Vysoká škola logistiky, o.p.s., Česká republika (expozícia č. 10)

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle (expozícia č. 51)

Vysoké učení technické v Brně, Česká republika (expozícia č. 46)

www.scio.cz, s.r.o., Česká republika (expozícia č. 40)

Žilinská univerzita v Žiline (expozícia č. 9)

 

 

POZRIEŤ plánik PAVILÓNU

SPÄŤ NA INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV