ROZMIESTNENIE Vystavovateľov
V PAVILÓNE

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 5. - 7. 10. 2021

EXPOZÍCIE V hale D:

ADVANTAGE AUSTRIA (sektor č. )

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) (sektor č. )

Cambridge Study (sektor č. )

Education.cz, Česká republika (sektor č. )

Ekonomická univerzita v Bratislave (sektor č. )

EF Education s.r.o. (sektor č. )

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Česká republika (sektor č. )

Francúzsky inštitút v Bratislave (sektor č. )

From Globe (sektor č. )

Holprom (sektor č. )

INFORMATION PLANET s.r.o. (sektor č. )

InterStudy (sektor č. )

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže (sektor č. )

Janáčkova akademie múzických umění, Česká republika (sektor č. )

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (sektor č. )

JK Education, Česká republika (sektor č. )

Kancelária veľvyslanectva Kanady (sektor č. )

Komisia J.W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR (sektor č. )

Masarykova univerzita, Česká republika (sektor č. )

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika (sektor č. )

Metropolitní univerzita Praha, Česká republika (sektor č. )

Mod'spe Paris (sektor č. )

Prague College, Česká republika (sektor č. )

Prešovská univerzita v Prešove (sektor č. )

Paneurópska vysoká škola (sektor č. )

SAIA (sektor č. )

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ (sektor č. )

Scandinavian Study (sektor č. )

Snowsports Academy, Rakousko (sektor č. )

Slezská univerzita v Opavě, Česká republika (sektor č. )

Slovenská technická univerzita v Bratislave (sektor č. )

SOŠ hotelových služieb a obchodu (sektor č. )

Start-ED, Česká republika (sektor č. )

STUDENT AGENCY k.s. (sektor č. )

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., Česká republika (sektor č. )

Talent Garden Innovation School, Rakousko (sektor č. )

Technická univerzita v Košiciach (sektor č. )

Technická univerzita vo Zvolene (sektor č. )

Tilburg University, Nizozemí (sektor č. )

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (sektor č. )

Trnavská univerzita v Trnave (sektor č. )

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Česká republika (sektor č. )

University College Birmingham, Velká Británie (sektor č. )

University of Groningen, Faculty of Law, Nizozemí (sektor č. )

University of New York in Prague, Česká republika (sektor č. )

Univerzita Komenského v Bratislave (sektor č. )

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (sektor č. )

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (sektor č. )

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (sektor č. )

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Česká republika (sektor č. )

Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (sektor č. )

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sektor č. )

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika (sektor č. )

Univerzita veterinárného lekárstva a farmácie v Košiciach (sektor č. )

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika (sektor č. )

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika (sektor č. )

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (sektor č. )

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (sektor č. )

Vysoká škola finanční a správní, a.s., Česká republika (sektor č. )

Vysoká škola obchodní a hotelová, Česká republika (sektor č. )

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Česká republika (sektor č. )

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika (sektor č. )

Vysoká škola logistiky, o.p.s., Česká republika (sektor č. )

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (sektor č. )

Vysoké učení technické v Brně, Česká republika (sektor č. )

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Česká republika (sektor č. )

www.scio.cz, s.r.o., Česká republika (sektor č. )

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (sektor č. )

Zeitraum s.r.o.  (sektor č. )

Žilinská univerzita v Žiline (sektor č. )

 

 

POZRIEŤ plánik PAVILÓNU

SPÄŤ NA INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.