Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

ROZMIESTNENIE Vystavovateľov
V PAVILÓNE

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 4. - 6. 10. 2022

EXPOZÍCIE V hale D:

ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava (sektor č. 18, 19)

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí (sektor č. 38a)

Anglo-American University, Česká republika (sektor č. 15)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) (sektor č. 29b)

Cambridge Study (sektor č. 24)

Ekonomická univerzita v Bratislave (sektor č. 10a)

EF Education s.r.o. (sektor č. 3)

ESSCA School of Management – Budapest, Maďarsko (sektor 29c)

České vysoké učení technické v Praze, Česká republika (sektor č. 35)

Francúzsky inštitút na Slovensku (sektor č. 29a)

Green Fox Academy (sektor č. 13a)

Information Planet Slovakia (sektor č. 7c)

InterStudy - štúdium v zahraničí (sektor č. 8c)

ILAC Education Group, Kanada (sektor č. 10c)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (sektor č. 8b)

Masarykova univerzita, Česká republika (sektor č. 22)

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika (sektor č. 5)

Metropolitní univerzita Praha, Česká republika (sektor č. 12a)

NEWTON University, Česká republika (sektor č. 14)

Nexteria (sektor č. 12b)

Ostravská univerzita, Česká republika (sektor č. 25b, 23a)

Paneurópska vysoká škola (sektor č. 10b)

Prague City University, Česká republika (sektor č. 6)

Prešovská univerzita v Prešove (sektor č. 33a)

Rosenheim Technical University of Applied Sciences, Nemecko (sektor č. 33c)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ (sektor č. 26c)

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.​ (sektor č. 37)

Skupina UCP (sektor č. 16)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (sektor č. 11b)

SOŠ Hotelových služieb Bratislava (sektor č. 36)

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europass (sektor č. 12c)

Technická univerzita v Košiciach (sektor č. 7b)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (sektor č. 9b)

Trnavská univerzita v Trnave (sektor č. 2)

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí, Česká republika (sektor č. 11a)

University of New York in Prague, Česká republika (sektor č. 9a)

Univerzita Karlova, Česká republika (sektor č. 27, 28)

Univerzita Komenského v Bratislave (sektor č. 25a)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (sektor č. 17)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (sektor č. 4)

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (sektor č. 20, 21)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika (sektor č. 7a)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika (sektor č. 8a)

Vysoká škola hotelová a ekonomická, Česká republika (sektor č. 16)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika (sektor č. 34)

Vysoká škola logistiky, o.p.s., Česká republika (sektor č. 16)

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle (sektor č. 26b)

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Česká republika (sektor č. 16)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (sektor č. 33b)

Vysoké učení technické v Brně, Česká republika (sektor č. 32)

www.scio.cz, s.r.o., Česká republika (sektor č. 1)

Žilinská univerzita v Žiline (sektor č. 30)

 

 

POZRIEŤ plánik PAVILÓNU

SPÄŤ NA INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV