Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

ROZMIESTNENIE Vystavovateľov
V PAVILÓNE

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 4. - 6. 10. 2022

EXPOZÍCIE V hale D:

ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava (expozice č. 18)

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí (expozice č. 54)

Anglo-American University, Česká republika (expozice č. 21)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) (expozice č. 36)

Cambridge Study (expozice č. 22)

České vysoké učení technické v Praze, Česká republika (expozice č. 33)

EF Education s.r.o. (expozice č. 41)

Ekonomická univerzita v Bratislave (expozice č. 24)

ESSCA School of Management – Budapest, Maďarsko (expozice č. 37)

Francúzsky inštitút na Slovensku (expozice č. 35)

Green Fox Academy (expozice č. 16)

Holprom - Štúdium v Holandsku (expozícia č. 59)

Information Planet Slovakia (expozice č. 6)

InterStudy - štúdium v zahraničí (expozice č. 10)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (expozice č. 9)

Masarykova univerzita, Česká republika (expozice č. 51)

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika (expozice č. 2)

Metropolitní univerzita Praha, Česká republika (expozice č. 14)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (expozice č. 60)

Mod Spe Paris Central Europe (expozice č. 55)

NEWTON University, Česká republika (expozice č. 17)

Nexteria (expozice č. 13)

Ostravská univerzita, Česká republika (expozice č. 39, 52)

Paneurópska vysoká škola (expozice č. 44)

Prague City University, Česká republika (expozice č. 3)

Prešovská univerzita v Prešove (expozice č. 30)

Rosenheim Technical University of Applied Sciences, Nemecko (expozice č. 29)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ (expozice č. 48)

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.​ (expozice č. 49)

SEPIE - Spanish Service for the Internationalization of Education, Španielsko (expozice č. 53)

Skupina UCP (expozice č. 20)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (expozice č. 26)

HOST Hospitality School (expozice č. 23)

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europass (expozice č. 15)

Technická univerzita v Košiciach (expozice č. 4)

Technická univerzita vo Zvolene (expozice č. 46)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (expozice č. 12)

Trnavská univerzita v Trnave (expozice č. 42)

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí, Česká republika (expozice č. 25)

University of New York in Prague, Česká republika (expozice č. 11)

Univerzita Karlova, Česká republika (expozice č. 34)

Univerzita Komenského v Bratislave (expozice č. 27)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (expozice č. 50)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (expozice č. 1)

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (expozice č. 19)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika (expozice č. 5)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika (expozice č. 7)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu Bratislava (expozice č. 47)

Vysoká škola hotelová a ekonomická, Praha, Česká republika (expozice č. 20)

Vysoká škola hotelová a ekonomická, Znojmo, Česká republika (expozice č. 20)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika (expozice č. 32)

Vysoká škola logistiky, o.p.s., Česká republika (expozice č. 20)

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle (expozice č. 45)

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Česká republika (expozice č. 20)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (expozice č. 31)

Vysoké učení technické v Brně, Česká republika (expozice č. 28)

www.scio.cz, s.r.o., Česká republika (expozice č. 40)

Žilinská univerzita v Žiline (expozice č. 38)

 

 

POZRIEŤ plánik PAVILÓNU

SPÄŤ NA INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV