Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ústav manažmentu Slovenská technická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Ústav manažmentu
Ulice: Vazovova 5
Psč: 812 43
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 918 669 138
E-mail: katarina.matuskova@stuba.sk
Web: www.stuba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 41
Počet záujemcov 67
Poplatok za prihlášku 20 €; 40 € pri podaní prihlášky na štúdium v anglickom jazyku
Pravdepodobnosť prijatia 61%
Termín prihlášky 30. 4. 2023, 20. 8. 2023
Deň otvorených dverí 16. 2. 2023
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO**, NE*
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy NIE
Termín prijímacích skúšok jún 2023

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Odvetvové ekonomiky a manažment
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Priestorové plánovanie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský