Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ústav manažmentu Slovenská technická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Ústav manažmentu
Ulice: Vazovova 5
Psč: 812 43
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 918 669 138
E-mail: studium.um@stuba.sk
Web: www.stuba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 41
Počet záujemcov 67
Poplatok za prihlášku 20 €; 40 € pri podaní prihlášky na štúdium v anglickom jazyku
Pravdepodobnosť prijatia 61%
Termín prihlášky 30. 4. 2024
Deň otvorených dverí 15.2.2024
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO**, NE*
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy NIE

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
technický ekonomický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Odvetvové ekonomiky a manažment
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Priestorové plánovanie
technický ekonomický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský