Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Strojnícka fakulta
Ulice: Nám. slobody 17
Psč: 812 31
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 5729 6520, +421 2 5729 6198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk
Web: www.sjf.stuba.sk, www.studujstrojarinu.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 454
Počet záujemcov 487
Poplatok za prihlášku 40 €; 80 € pri podaní prihláška na študijný program v anglickom jazyku
Pravdepodobnosť prijatia 93 %
Termín prihlášky 31.3.2023
Deň otvorených dverí február 2023 (info na webe fakulty)
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná mechanika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná mechanika a mechatronika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Automobily a mobilné pracovné stroje
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Dopravné stroje a zariadenia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Energetické stroje a zariadenia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Environmentálna výrobná technika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Mechatronika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Meranie a skúšobníctvo
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Metrológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Procesná technika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Strojárske technológie a materiály
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Technika ochrany životného prostredia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Výrobné stroje a zariadenia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Výrobné systémy a manažérstvo kvality
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský