Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita v Bratislave

technický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta informatiky a informačných technológií
Ulice: Ilkovičova 2
Psč: 842 16
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 2102 2141, +421 918 687 987
E-mail: info@fiit.stuba.sk
Web: www.fiit.stuba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 689
Počet záujemcov 899
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 76 %
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí info na webe fakulty
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok SCIO testy
Prípravné kurzy NIE
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná informatika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Informačná bezpečnosť
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Informačná bezpečnosť (konverzný)
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Informačné systémy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Informačné systémy (konverzný)
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Informatika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Informatika (konverzný)
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Inteligentné informačné systémy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inteligentné softvérové systémy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Inteligentné softvérové systémy (konverzný)
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Internetové technológie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Internetové technológie (konverzný)
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Softvérové inžinierstvo
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Softvérové inžinierstvo (konverzný)
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský