Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave

přírodovědný technický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ulice: Ilkovičova 3
Psč: 812 19
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 6029 1111, +421 2 6029 1779
E-mail: pgo@fei.stuba.sk
Web: www.fei.stuba.sk, www.matozmysel.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1 392
Počet záujemcov 1 400
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 99 %
Termín prihlášky 30. 4. 2023
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy NIE
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná elektrotechnika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Aplikovaná informatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Automobilová mechatronika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Elektroenergetika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Elektronika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Elektronika a fotonika
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Elektrotechnika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Fyzikálne inžinierstvo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Informačné a komunikačné technológie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Jadrová energetika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Kozmické inžinierstvo
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Mechatronické systémy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Meracia technika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Multimediálne informačné a komunikačné technológie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Robotika a kybernetika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Telekomunikácie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teoretická elektrotechnika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský