Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Stavebná fakulta
Ulice: Radlinského 11
Psč: 810 05
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 3288 8466
E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk
Web: www.svf.stuba.sk, www.stavebnarevolucia.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1037
Počet záujemcov 1054
Poplatok za prihlášku 20€; 40€ pri podaní prihlášky na študijný program v anglickom jazyku
Pravdepodobnosť prijatia 98 %
Termín prihlášky 30. 4. 2023, 8. 8. 2023
Deň otvorených dverí 8. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok poďla prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Stavebníctvo v súčasnosti prechádza revolúciou, ktorá so sebou prináša nové technológie. Ovládať ich bude tvojou výhodou a my ťa ich naučíme. Na našej fakulte sa budeš pritom učiť od odborníkov uznávaných vo svete a výnimkou nebude ani spoludržiteľ Nobelovej ceny.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná matematika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Architektonické konštrukcie a projektovanie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Civil Engineering
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Geodézia a kartografia
přírodovědný technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inžinierske a environmentálne staviteľstvo
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Krajinárstvo
přírodovědný
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Krajinárstvo a krajinné plánovanie
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Matematicko-počítačové modelovanie
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Nosné konštrukcie stavieb
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Pozemné stavby a architektúra
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Technické zariadenia budov
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Technológia stavieb
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Technológie a manažérstvo stavieb
technický ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória a konštrukcie pozemných stavieb
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Teória a technika prostredia budov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Vodohospodárske inžinierstvo
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský