Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta architektúry a dizajnu Slovenská technická univerzita v Bratislave

umělecký
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta architektúry a dizajnu
Ulice: Nám. slobody 19
Psč: 812 45
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 5727 6224, +421 918 665 015
E-mail: so@fa.stuba.sk
Web: www.fad.stuba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 268
Počet záujemcov 391
Poplatok za prihlášku 40 €; 80 € pri podaní prihlášky na študijný program v anglickom jazyku
Pravdepodobnosť prijatia 68 %
Termín prihlášky 30. 11. 2022, 31.5.2023
Deň otvorených dverí Noc architektúry (november 2022)
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok talentová časť, test všeobecných znalostí z oblasti architektúry, umenia, dizajnu, priestorovej orientacie/praktický test kreativity
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 12. - 28. 1. 2023, 21.6. 2023

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Architektúra
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Architektúra a urbanizmus
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Dizajn
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Urbanizmus
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský