Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita v Bratislave

přírodovědný technický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ulice: Radlinského 9
Psč: 812 37
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 5932 5107, +421 918 674 239
E-mail: monika.chorvathova@stuba.sk
Web: www.fchpt.stuba.sk, www.skolaobjawow.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 20 EUR, 40 € pri podaní prihlášky na štúdium v anglickom jazyku
Pravdepodobnosť prijatia 96 %
Termín prihlášky 30. 4. 2024 (1. kolo), 10. 8. 2024 (2. kolo)
Deň otvorených dverí CHEMWEEK (január/február 2024), CHEMSHOW (jún 2024)
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Anorganická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Anorganické technológie a materiály
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biochémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biochémia a biomedicínske technológie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Biotechnológia
přírodovědný technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Biotechnológia (konverzný)
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biotechnológia a potravinárska technológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biotechnológie
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Chémia a chemické technológie
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Chémia a technológia požívatín
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Chémia a technológia životného prostredia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Chemická fyzika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský