Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita v Bratislave

přírodovědný technický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ulice: Radlinského 9
Psč: 812 37
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 5932 5107, +421 918 674 239
E-mail: monika.chorvathova@stuba.sk
Web: www.fchpt.stuba.sk, www.najlepsiaskola.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 861
Počet záujemcov 896
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 96 %
Termín prihlášky 30. 4. 2021 (1. kolo), 10. 8. 2021 (2. kolo)
Deň otvorených dverí Týždeň otvorených dverí (január 2021), CHEMSHOW (jún 2021)
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Anorganická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Anorganické technológie a materiály
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Bakalárske Prezenčné
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)
Bakalárske Prezenčné
Biochémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
Bakalárske Prezenčné
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
Bakalárske Prezenčné
Biochémia a biomedicínske technológie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Biotechnológia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Biotechnológia (konverzný)
Bakalárske Prezenčné
Biotechnológia a potravinárska technológia
Bakalárske Prezenčné
Biotechnológie
Doktorandské Prezenčné
Fyzikálna chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Chémia a chemické technológie
Doktorandské Prezenčné
Chémia a technológia požívatín
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Chémia a technológia životného prostredia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Bakalárske Prezenčné
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
Bakalárske Prezenčné