Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

technický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulice: J. Bottu 2781/25
Psč: 917 24
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 918 646 005
E-mail: renata.ivancikova@stuba.sk
Web: www.mtf.stuba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 607
Počet záujemcov 738
Poplatok za prihlášku 20 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 98 %
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 4. február 2021, máj 2021
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Bakalárske Prezenčné
Automatizácia a informatizácia procesov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Integrovaná bezpečnosť
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Kvalita produkcie
Bakalárske Prezenčné
Materiálové inžinierstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Mechatronika v technologických zariadeniach
Bakalárske Prezenčné
Modelovanie a simulácia procesov
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Obrábanie a tvárnenie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Personálna práca v priemyselnom podniku
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Počítačová podpora návrhu a výroby
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Počítačová podpora výrobných technológií
Bakalárske Prezenčné
Priemyselné manažérstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Strojárske technológie a materiály
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Výrobné technológie
Bakalárske Prezenčné
Výrobné technológie a výrobný manažment
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Výrobné zariadenia a systémy
Bakalárske Prezenčné
Zváranie a spájanie materiálov
Nadväzujúce magisterské Prezenčné