Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulice: J. Bottu 2781/25
Psč: 917 24
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 918 646 005
E-mail: renata.ivancikova@stuba.sk
Web: www.mtf.stuba.sk, www.studujmtf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 607
Počet záujemcov 738
Poplatok za prihlášku 30 EUR
Pravdepodobnosť prijatia 98 %
Termín prihlášky 31. 3. 2023, 31. 7. 2023
Deň otvorených dverí október 2022, február 2023, apríl 2023 (info na webe fakulty)
Odkaz na prihlášku https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NIE
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Automatizácia a informatizácia procesov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Integrovaná bezpečnosť
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Kvalita produkcie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Materiálové inžinierstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Mechatronika v technologických zariadeniach
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Modelovanie a simulácia procesov
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Obrábanie a tvárnenie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Personálna práca v priemyselnom podniku
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Počítačová podpora návrhu a výroby
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Počítačová podpora výrobných technológií
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Priemyselné manažérstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Strojárske technológie a materiály
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Výrobné technológie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Výrobné technológie a výrobný manažment
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Výrobné zariadenia a systémy
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Zváranie a spájanie materiálov
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský