Univerzita Palackého v Olomouci

Názov Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Křížkovského 511/8
PSČ 771 47
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón 585 631 111
E-mail podatelna@upol.cz
Web www.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS, DS

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Zoznam fakúlt

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika,

 • Dentistry
 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
Detail fakulty

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3, Olomouc, Česká republika,

 • Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
 • Fyzioterapie
 • Porodní asistentka
 • Zdravotní laborant
Detail fakulty

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22, Olomouc, Česká republika,

 • Mezinárodní humanitární a sociální práce
 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Studia základů evropské kultury
 • Učitelství náboženství pro základní školy
Detail fakulty

Fakulta tělesné kultury

Tř. Míru 117, Olomouc, Česká republika,

 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Fyzioterapie
 • Management sportu a trenérství
Detail fakulty

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 1192/12, Olomouc, Česká republika,

 • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Botanika
 • Materiálová chemie
 • Učitelství fyziky pro základní školy
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5, Olomouc, Česká republika,

 • Speciální pedagogika předškolního věku
 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
 • Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
 • Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. základních škol
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Křížkovského 10, Olomouc, Česká republika,

 • Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Archeologie
 • Francouzská filologie
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch
Detail fakulty

Právnická fakulta

Tř. 17.listopadu 8, Olomouc, Česká republika,

 • Právo
 • Právo v sociálním zabezpečení
 • Právo ve veřejné správě
 • Vyšší justiční úředník
Detail fakulty

Zoznam študijných programov

Adapted Physical Aktivity
Analytická chemie
Analytická chemie
Andragogika
Andragogika
Andragogika v profilaci na personální management
Andragogika v profilaci na personální management
Anglická filologie
Anglická filologie
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Angličtina se zaměřením na komunitní překlad a tlumočení
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
Anorganická chemie
Anorganická chemie
Aplikace matematiky v ekonomii
Aplikace matematiky v ekonomii
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
Aplikovaná ekonomická studia
Aplikovaná ekonomická studia
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná chemie
Aplikovaná chemie
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná statistika
Aplikovaná statistika
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Aplikované pohybové aktivity
Archeologie
Archeologie
Archivnictví
Archivnictví
Bioanorganická chemie
Bioanorganická chemie
Biofyzika
Biofyzika
Biofyzikální chemie
Biochemie
Biochemie
Biochemistry
Biologie
Biologie
Biologie v ochraně životního prostředí
Bioorganická chemie
Bioorganická chemie
Bioorganická chemie a chemická biologie
Biotechnologie a genové inženýrství
Botanika
Botanika
Česká filologie
Česká filologie
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Čínská filologie
Čínská filologie
Daně a právo
Dějiny výtvarných umění
Dějiny výtvarných umění
Dentistry
Dentistry
Deskriptivní geometrie (učitelství)
DeutschePhilologie
Digitální a přístrojová optika
Diskrétní matematika
Diskrétní matematika
Divadelní studia
Divadelní studia
Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
Dutch Language and Culture in a Central European Context
Ekochemie
Ekochemie
Ekologie a ochrana životního prostředí
EnglishPhilology
Environmentální geologie
Environmentální geologie
Environmentální studia a udržitelný rozvoj
Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
Euroculture
Euroculture
European Studies and International Relations
European Studies and International Relations
Evropská studia a mezinárodní vztahy
Evropská studia a mezinárodní vztahy
Evropská studia se zaměřením na evropské právo
Evropská studia se zaměřením na evropské právo
Experimentální biologie
Experimentální biologie
Filmová studia
Filmová studia
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
Filozofie
Filozofie
Francouzská filologie
Francouzská filologie
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Fyzika (učitelství)
Fyzika (učitelství)
Fyzikální chemie
Fyzikální chemie
Fyziologie rostlin
Fyziologie rostlin
Fyzioterapie
Fyzioterapie
Fyzioterapie
Geografie - aplikovaná geoinformatika
Geografie – geoinformatika
Geografie (učitelství)
Geografie (učitelství)
Geografie ve veřejné správě
Geoinformatika
Geoinformatika
Geoinformatika a geografie
Geoinformatika a geografie
Geologie a ochrana životního prostředí (učitelství)
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství)
Germanistická medievistika
Germanistika medievistika
Historie
Historie
Historie - Starší dějiny
Historie se zaměřením na vzdělávání
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Hudební teorie a pedagogika
Humanitní studia
Hydrobiologie
Hydrobiologie
Charitativní a sociální práce
Charitativní a sociální práce
Chemie
Chemie
Chemie pro víceoborové studium (učitelství)
Chemie pro víceoborové studium (učitelství)
Chemie životního prostředí
Chemie životního prostředí
Chinese Philology
Chinese Philology
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch
Informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Informatika
Informatika
International Development Studies
Italská filologie
Italská filologie
Japonská filologie
Japonská filologie
Japonština pro hospodářskou praxi
Japonština pro hospodářskou praxi
JewishStudies
Judaistika: Dějiny a kultura Židů
Judaistika: Dějiny a kultura Židů
Judaistika: Židovská a izraelská studia
Katechetika
Katolická teologie
Katolická teologie
Komunikační studia
Korejština pro hospodářskou praxi
Korejština pro hospodářskou praxi
Kulturální studia
Kulturální studia
Kulturní antropologie
Kulturní antropologie
Latinská filologie
Latinská filologie
Logopedie
Logopedie
Management sportu a trenérství
Management v chemii
Management zdravotnictví
Matematické a počítačové modelování
Matematické a počítačové modelování
Matematika
Matematika
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví
Matematika (učitelství)
Matematika (učitelství)
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Materiálová chemie
Materiálová chemie
Mediální studia
Mediální studia
Mezinárodní humanitární a sociální práce
Mezinárodní rozvojová studia
Mezinárodní rozvojová studia
Mezinárodní sociální a humanitární práce
Mezinárodní sociální a humanitární práce
Molekulární a buněčná biologie
Molekulární a buněčná biologie
Molekulární biofyzika
Molekulární biofyzika
Muzejní a galerijní pedagogika
Muzikologie
Muzikologie
Náboženství se zaměřením na vzdělávání
Nanomateriálová chemie
Nanotechnologie
Nanotechnologie
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
Německá filologie
Německá filologie
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Nizozemská filologie
Nizozemská filologie
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropské kontextu
Nizozemština pro hospodářskou praxi
Obecná fyzika a matematická fyzika
Obecná fyzika a matematická fyzika
Obecná lingvistika
Obecná lingvistika
Obecná lingvistika a teorie komunikace
Obecná lingvistika a teorie komunikace
Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
Odborná ruština pro hospodářskou praxi
Odborná ruština pro hospodářskou praxi
Ochrana a tvorba krajiny
Ochrana a tvorba krajiny
Ochrana a tvorba životního prostředí
Ochrana a tvorba životního prostředí
Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva
Ochrana přírody
Optika a optoelektronika
Optika a optoelektronika
Optometrie
Optometrie
Organická chemie
Organická chemie
Ortoptika
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelství
Pedagogické asistentství
Pedagogické asistentství
Pedagogika - sociální práce
Pedagogika - sociální práce
Pedagogika - veřejná správa
Pedagogika - veřejná správa
Pedagogika - vzdělávací politika
Počítačová fyzika
Political Science and European Studies
Politologie
Politologie
Politologie a evropská studia
Politologie a evropská studia
Polská filologie
Polská filologie
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Porodní asistentka
Porodní asistentka
Portugalská filologie
Portugalská filologie
Právo
Právo
Právo v sociálním zabezpečení
Právo ve veřejné správě
Právo ve veřejné správě
Předškolní pedagogika
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Přístrojová fyzika
Přístrojová fyzika
Psychologie
Psychologie
Radiologický asistent
Radiologický asistent
Regionální geografie
Regionální geografie
Rekreologie
Rekreologie
Religionistika
Religionistika
Ruská filologie
Ruská filologie
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
Ruština pro překladatele
Ruština pro překladatele
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Řízení volnočasových aktivit
Řízení volnočasových aktivit
Řízení vzdělávacích institucí
Řízení vzdělávacích institucí
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika
Sociologie
Sociologie
SpecialNeedsCounselling
Speciálněpedagogická andragogika
Speciálněpedagogická andragogika
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika – dramaterapie
Speciální pedagogika – dramaterapie
Speciální pedagogika – komunikační techniky
Speciální pedagogika – ortokomunikace
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
Speciální pedagogika předškolního věku
Speciální pedagogika předškolního věku
Speciální pedagogika raného věku
Speciální pedagogika raného věku
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Studia základů evropské kultury
Systematická biologie a ekologie
Španělská filologie
Španělská filologie
Tělesná výchova
Tělesná výchova - pro základní školy, pro střední školy
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Teologická studia
Teologická studia
Teologické nauky
Teologické nauky
Teorie a dějiny dramatických umění
Teorie a dějiny dramatických umění
Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal taal (Tlumočení a překládání nizozemštiny jako cizího jazyka)
Trenérství a sport
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství biologie pro SŠ
Učitelství biologie pro SŠ
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Učitelství fyziky pro SŠ
Učitelství fyziky pro SŠ
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství geografie pro SŠ
Učitelství geografie pro SŠ
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství chemie pro SŠ
Učitelství chemie pro SŠ
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství matematiky pro SŠ
Učitelství matematiky pro SŠ
Učitelství náboženství pro základní školy
Učitelství náboženství pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
Učitelství pro mateřské školy
Učitelství pro mateřské školy
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. základních škol
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. základních škol
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Ukrajinská filologie
Ukrajinská filologie
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Uměnovědná studia
Uměnovědná studia
Všeobecná sestra
Všeobecná sestra
Všeobecné lékařství
Všeobecné lékařství
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Vychovatelství
Vychovatelství
Výpočetní technika
Vyšší justiční úředník
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
Zdravotní laborant
Zoologie
Zoologie
Zubní lékařství
Zubní lékařství
Žurnalistika
Žurnalistika

Na ktorom veľtrhu školu uvidíte

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra, pavilón F
11.11 - 12.11.2020

stánok č. 0

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. ročník,
Výstavisko Brno, pavilon P
20.10 - 23.10.2020

stánok č. 0

Gaudeamus Praha 2021

XIV. ročník,
PVA Expo Praha, hala 4
19.01 - 21.01.2021

stánok č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo, hala D
06.10 - 08.10.2020

stánok č. 0
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.