Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

humanitní
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Názov: Cyrilometodějská teologická fakulta
Ulice: Univerzitní 22
Psč: 771 11
Mesto: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Štát: Česká republika
Telefón: 585 637 111
E-mail: studijni.cmtf@upol.cz
Web: www.cmtf.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 591
Počet záujemcov 731
Poplatok za prihlášku 690 Kč
Termín prihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021
Deň otvorených dverí Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Odkaz na prihlášku https://studium.upol.cz/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, pohovor
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok 11.-19. 6. 2021
Vzor prijímacích skúšok www.upol.cz/fakulty/cmtf/uredni-deska-cmtf/

Ďalšie informácie

Medzi olomouckými univerzitnými pracoviskami má najdlhšiu tradíciu. Vzdeláva študentov nielen v oblasti teológie, ale aj sociálna práca, sociálna pedagogiky, etiky v mediálnej komunikácii aj v oblasti zdravia. Víta študentov bez rozdielu vyznania.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
humanitní
Nadväzujúce magisterské Čeština
Etika a kultura v mediální komunikaci
Bakalárske Čeština
Katolická teologie
Magisterské Čeština
Mezinárodní sociální a humanitární práce
humanitní
Bakalárske Čeština
Náboženství se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Sociální práce
Bakalárske Čeština
Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou
Nadväzujúce magisterské Čeština
Sociální práce s dětmi a mládeží
Bakalárske Čeština
Teologické nauky
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Teologie
Bakalárske Čeština
Théologie catholique
Magisterské Iný
Učitelství náboženství pro základní školy
Nadväzujúce magisterské Čeština