Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Názov: Přírodovědecká fakulta
Ulice: 17. listopadu 1192/12
Psč: 771 46
Mesto: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Štát: Česká republika
Telefón: 585 634 010
E-mail: studijni.prf@upol.cz
Web: www.prf.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 3406
Počet záujemcov 3954
Poplatok za prihlášku 690 Kč
Termín prihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021
Deň otvorených dverí Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021, Informace k programu DOD: www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/den-otevrenych-dveri/, www.facebook.com/prfupol
Odkaz na prihlášku https://studium.upol.cz/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky dle studijního programu
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ, pohovor
Termín prijímacích skúšok 31. 5. 2021 – 11. 6. 2021
Vzor prijímacích skúšok www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium

Ďalšie informácie

Ponúka vzdelanie zamerané na matematiku, informatiku, fyziku, chémiu, biológiu a ekológiu alebo vedy o Zemi vrátane učiteľských programov. Poskytuje kvalitné zázemie so špičkovou technikou, moderne vybavenými učebňami, laboratóriami či študovňou. Organizuje sériu popularizačných akcií zameraných na vedu.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chemie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Anorganická a bioanorganická chemie - specializace Anorganické materiály
Nadväzujúce magisterské Čeština
Anorganická a bioanorganická chemie - specializace Bioanorganická chemie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikovaná chemie
Bakalárske Čeština
Aplikovaná fyzika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Aplikovaná informatika - specializace Počítačové systémy a technologie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikovaná informatika - specializace Vývoj software
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikovaná matematika
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Data Science
Bakalárske Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Matematika v ekonomické praxi
Bakalárske Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Průmyslová matematika
Bakalárske Čeština
Bioanorganická chemie
Bakalárske Čeština
Biochemie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Biofyzika
Nadväzujúce magisterské Čeština
Biofyzika - specializace Molekulární biofyzika
Bakalárske Čeština
Biofyzika - specializace Obecná biofyzika
Bakalárske Čeština
Bioinformatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Biologie a ekologie
Bakalárske Čeština
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Bakalárske Čeština
Biologie pro vzdělávání
Bakalárske Čeština