Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Názov: Přírodovědecká fakulta
Ulice: 17. listopadu 1192/12
Psč: 771 46
Mesto: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Štát: Česká republika
Telefón: 585 634 010
E-mail: studijni.prf@upol.cz
Web: www.prf.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 3406
Počet záujemcov 3954
Poplatok za prihlášku 690 Kč
Termín prihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021
Deň otvorených dverí Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021, Informace k programu DOD: www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/den-otevrenych-dveri/, www.facebook.com/prfupol
Odkaz na prihlášku https://studium.upol.cz/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky dle studijního programu
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ, pohovor
Termín prijímacích skúšok 31. 5. 2021 – 11. 6. 2021
Vzor prijímacích skúšok www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chemie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Anorganická a bioanorganická chemie - specializace Anorganické materiály
Nadväzujúce magisterské Čeština
Anorganická a bioanorganická chemie - specializace Bioanorganická chemie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikovaná chemie
Bakalárske Čeština
Aplikovaná fyzika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Aplikovaná informatika - specializace Počítačové systémy a technologie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikovaná informatika - specializace Vývoj software
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikovaná matematika
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Data Science
Bakalárske Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Matematika v ekonomické praxi
Bakalárske Čeština
Aplikovaná matematika - specializace Průmyslová matematika
Bakalárske Čeština
Bioanorganická chemie
Bakalárske Čeština
Biochemie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Biofyzika
Nadväzujúce magisterské Čeština
Biofyzika - specializace Molekulární biofyzika
Bakalárske Čeština
Biofyzika - specializace Obecná biofyzika
Bakalárske Čeština
Bioinformatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Biologie a ekologie
Bakalárske Čeština
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Bakalárske Čeština
Biologie pro vzdělávání
Bakalárske Čeština