Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Názov: Fakulta zdravotnických věd
Ulice: Hněvotínská 3
Psč: 775 15
Mesto: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Štát: Česká republika
Telefón: 585 632 855
E-mail: studijni.fzv@upol.cz
Web: www.fzv.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 708
Počet záujemcov 2274
Poplatok za prihlášku 690 Kč
Termín prihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021
Deň otvorených dverí Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Odkaz na prihlášku https://studium.upol.cz/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ
Termín prijímacích skúšok 10.-18. 6. 2021

Ďalšie informácie

Dá sa tu študovať napríklad pôrodná asistencie, fyzioterapie či záchranár. Výučba sa uskutočňuje v priestoroch Fakultnej nemocnice Olomouc a v Teoretických ústavoch Lekárskej fakulty UP.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná fyzioterapie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Ergoterapie
Bakalárske Čeština
Fyzioterapie
Bakalárske Čeština
Intenzivní péče v porodní asistenci
Nadväzujúce magisterské Čeština
Ochrana a podpora zdraví
Bakalárske Čeština
Organizace a řízení ve zdravotnictví
Nadväzujúce magisterské Čeština
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Nadväzujúce magisterské Čeština
Pediatrické ošetřovatelství
Bakalárske Čeština
Porodní asistence
Bakalárske Čeština
Radiologická asistence
Bakalárske Čeština
Všeobecné ošetřovatelství
Bakalárske Čeština
Zdravotnické záchranářství
Bakalárske Čeština
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Nadväzujúce magisterské Čeština