Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

humanitní přírodovědný
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Názov: Fakulta tělesné kultury
Ulice: Tř. Míru 117
Psč: 771 11
Mesto: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Štát: Česká republika
Telefón: 585 636 080, 585 636 090
E-mail: studijni.ftk@upol.cz
Web: www.ftk.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1074
Počet záujemcov 1877
Poplatok za prihlášku 690 Kč
Termín prihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021
Deň otvorených dverí Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Odkaz na prihlášku https://studium.upol.cz/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok talentové zkoušky, vlastní forma testů, pohovor
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok 26. 4. - 30. 6. 2021

Ďalšie informácie

Poprednej českej pracovisko, ktoré sa s najmodernejším zázemím zameriava na pohyb človeka a zdravý životný štýl. Ponúka štúdium v oblasti telesnej výchovy a športu, rekreologie, fyzioterapia alebo aplikovaných pohybových aktivít, rovnako ako možnosť získať trénerskej licencie.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice
Nadväzujúce magisterské Čeština
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ
Bakalárske Čeština
Fyzioterapie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Rekreologie - pedagogika volného času
Bakalárske Čeština
Tělesná výchova a sport - Rekreologie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi
Bakalárske Čeština
Tělesná výchova pro vzdělávání
Bakalárske Čeština
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva
Bakalárske Čeština
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku
Bakalárske Čeština
Trenérství a management sportu
Nadväzujúce magisterské Čeština
Trenérství a sport - pedagogika volného času
Bakalárske Čeština
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ
Nadväzujúce magisterské Čeština
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva
Nadväzujúce magisterské Čeština
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi
Nadväzujúce magisterské Čeština
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku
Nadväzujúce magisterské Čeština