Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

humanitní
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Křížkovského 10
Psč: 779 00
Mesto: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Štát: Česká republika
Telefón: 585 631 011
E-mail: studijni.ff@upol.cz
Web: www.ff.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 3587
Počet záujemcov 6669
Poplatok za prihlášku 690 Kč
Termín prihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021
Deň otvorených dverí Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Odkaz na prihlášku https://studium.upol.cz/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, pohovor, jiné
Termín prijímacích skúšok 15. 5. - 15. 6. 2021

Ďalšie informácie

Najväčší fakulta Univerzity Palackého ponúka stovky kombinácií humanitných, sociálnych, filologických a uměnovědných študijných programov. Medzi základné princípy fakulty patrí adekvátne náročnosť a liberálnosť pri voľbe a rozvrhnutie štúdia.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Andragogika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Andragogika se specializací personální rozvoj
Bakalárske Čeština
Anglická filologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Archeologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Archivnictví
Bakalárske Čeština
Asijská studia
Nadväzujúce magisterské Čeština
Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura
Nadväzujúce magisterské Čeština
Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura
Nadväzujúce magisterské Čeština
Asijská studia se specializací japonský jazyk a kultura
Nadväzujúce magisterské Čeština
Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura
Nadväzujúce magisterské Čeština
Asijská studia se specializací vietnamský jazyk a kultura
Nadväzujúce magisterské Čeština
Česká filologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
Bakalárske Čeština
Čínská filologie
Bakalárske Čeština
Divadelní studia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Ediční a nakladatelská praxe
Nadväzujúce magisterské Čeština
Ekonomicko-manažerská studia
Bakalárske Čeština
Evropská studia a diplomacie
Bakalárske Čeština
Evropská unie
Nadväzujúce magisterské Čeština