Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Názov: Pedagogická fakulta
Ulice: Žižkovo nám. 5
Psč: 771 40
Mesto: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Štát: Česká republika
Telefón: 585 635 010
E-mail: studijni.pdf@upol.cz
Web: www.pdf.upol.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 3484
Počet záujemcov 6329
Poplatok za prihlášku 690 Kč
Termín prihlášky 1. 11. 2020 –15. 3. 2021
Deň otvorených dverí Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, talentové, pohovor
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 11. - 15. 6. 2021
Vzor prijímacích skúšok www.upol.cz/fakulty/pdf/prijimaci-rizeni/#c6024

Ďalšie informácie

Vzdeláva budúcich učiteľov a iné pedagogických pracovníkov podľa najmodernejších trendov konceptu Učiteľ pre 21. storočie pre všetky typy škôl - materských, základných a stredných, školských i mimoškolských výchovných a vzdelávacích zariadení.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Edukace v kultuře
Nadväzujúce magisterské Čeština
Historie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Logopedie
Magisterské Čeština
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Muzikoterapie
Nadväzujúce magisterské Čeština
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Předškolní pedagogika
Nadväzujúce magisterské Čeština
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Čeština
Řízení volnočasových aktivit
Nadväzujúce magisterské Čeština
Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
Bakalárske Čeština
Sociální pedagogika - specializace Projektování a management
Nadväzujúce magisterské Čeština
Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
Bakalárske Čeština
Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
Nadväzujúce magisterské Čeština
Speciální pedagogika - andragogika
Bakalárske Čeština
Speciální pedagogika - dramaterapie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Čeština
Speciální pedagogika - intervence
Bakalárske Čeština