Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

přírodovědný technický ekonomický umělecký
Názov Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Ulice 17.listopadu 2172/15
PSČ 708 00
Mesto Ostrava
Kraj Moravskoslezský
Štát Česká republika
Telefón 597 321 111
E-mail univerzita@vsb.cz
Web www.vsb.cz
Typ školy univerzita
Certifikát školy ISO 9001, DS, ECTS, CQS, IQNET, EFQM

Ďalšie informácie

Na VŠB - Technickej univerzite Ostrava už viac ako 170 rokov prepájame technické, ekonomické, prírodovedné a umelecké odbory v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Patríme medzi tri vysoké školy, ktoré najkvalitnejšie pripraví študentov na profesijnú dráhu. Realizujeme sa na rade výskumných projektov a spolupracujeme s radom inštitúcií z verejného aj súkromného sektora doma aj v zahraničí. Našou súčasťou je IT4Innovations národnej superpočítačové centrum. Študujte odbory s budúcnosťou. Viac na www.vsb.cz.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Aplikovaná elektronika
 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Electronics
 • Applied Physics
Detail fakulty

Hornicko-geologická fakulta

17.listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Brownfields Technical Redevelopment
 • Ekonomika surovin
 • Geodesy, Cartography and Geoinformatics - specialization Geoinformatics
 • Geodézie a kartografie - specializace Důlní měřičství
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Sokolská třída 33, Ostrava, Česká republika,

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Applied Economics - specialization Economic Development
 • Applied Economics - specialization International Economic Relation
Detail fakulty

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Architecture and Construction
 • Architektura a stavitelství
 • Civil Engineering - BIM Engineering
 • Civil Engineering - specialization Building Environment
Detail fakulty

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Lumírova 630/13, Ostrava - Výškovice, Česká republika,

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování
 • Fire Protection and Industrial Safety
Detail fakulty

Fakulta strojní

17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikované vědy a technologie
 • Applied Mechanics
 • Applied Sciences and Technologies
Detail fakulty

Fakulta materiálově-technologická

17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, Česká republika,

 • Advanced Engineering Materials
 • Biomechanické inženýrství
 • Chemical and Environmental Engineering
 • Chemické a environmentální inženýrství
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Advanced Engineering Materials
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná elektronika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná fyzika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Aplikovaná mechanika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikované vědy a technologie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Applied Economics - specialization Economic Development
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Applied Economics - specialization International Economic Relation
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Applied Electronics
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Applied Mechanics
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Applied Physics
Doktorandské Prezenčné
Applied Sciences and Technologies
Bakalárske Prezenčné
Architecture and Construction
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Architektura a stavitelství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Automobilové elektronické systémy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Automotive Electronic Systems
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Bezpečnost práce a procesů
Bakalárske Prezenčné Čeština
Bezpečnostní inženýrství
Nadväzujúce magisterské
Kombinované
Čeština
Bezpečnostní plánování
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Brno 2022

IXXX. ročník,
Výstavisko Brno
01.11 - 04.11.2022

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022