Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ekonomická fakulta Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

ekonomický
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Ekonomická fakulta
Ulice: Sokolská třída 33
Psč: 702 00
Mesto: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 597 322 241
E-mail: studijni.ekf@vsb.cz
Web: www.ekf.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Deň otvorených dverí 21. 1. a 22. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Podmínky přijímacího řízení: https://www.ekf.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Forma prijímacích skúšok Scio testy
Prípravné kurzy matematika, účetnictví
Termín prijímacích skúšok termíny testů OSP, VŠP, www.scio.cz/nsz

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Applied Economics - specialization Economic Development
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Applied Economics - specialization International Economic Relation
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Economics
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Economy and Management
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Ekonomie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management - specializace Ekonomika a právo v podnikání
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Ekonomika a management - specializace Management
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management - specializace Podniková ekonomika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management - specializace Sportovní management
Bakalárske Prezenčné Čeština
Finance
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Finance (en)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné Angličtina
Finance a účetnictví - specializace Finance
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Finance a účetnictví - specializace Účetnictví a daně
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Informační a znalostní management
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Informatika v ekonomice
Bakalárske Prezenčné Čeština
Marketing - specializace Marketing a obchod
Bakalárske Prezenčné Čeština
Marketing - specializace Marketingová komunikace
Bakalárske Prezenčné Čeština