Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta materiálově-technologická Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický ekonomický
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Fakulta materiálově-technologická
Ulice: 17. listopadu 2172/15
Psč: 708 00
Mesto: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 596 995 374
E-mail: studijni.fmt@vsb.cz
Web: www.fmt.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Deň otvorených dverí 21. 1. a 22. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Pravidla pro přijímací řízení: https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Prípravné kurzy matematika, deskriptivní geomatrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín prijímacích skúšok bez přijímací zkoušky

Ďalšie informácie

Na VŠB - Technickej univerzite Ostrava už viac ako 170 rokov prepájame technické, ekonomické, prírodovedné a umelecké odbory v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Patríme medzi tri vysoké školy, ktoré najkvalitnejšie pripraví študentov na profesijnú dráhu. Realizujeme sa na rade výskumných projektov a spolupracujeme s radom inštitúcií z verejného aj súkromného sektora doma aj v zahraničí. Našou súčasťou je IT4Innovations národnej superpočítačové centrum. Študujte odbory s budúcnosťou. Viac na www.vsb.cz.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Advanced Engineering Materials
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Biomechanické inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Chemical and Environmental Engineering
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Chemické a environmentální inženýrství
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Chemické inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Environmentální inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Ekonomika a management v průmyslu
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Inteligentní řídící systémy v průmyslu
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Management kvality
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Počítačové řídící systémy v průmyslu
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Management of Industrial Systems
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Materiálové inženýrství
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materiálové inženýrství - specializace Materiálové technologie a recyklace
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materiálové inženýrství - specializace Progresivní technické materiály
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materiálové technologie a recyklace
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materiálové vědy a inženýrství
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materials Science and Engineering
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Materiály a technologie pro energetiku
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština