Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta materiálově-technologická Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

přírodovědný technický ekonomický umělecký
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Fakulta materiálově-technologická
Ulice: 17. listopadu 2172/15
Psč: 708 00
Mesto: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 596 995 374
E-mail: studijni.fmt@vsb.cz
Web: www.fmt.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky www.fmt.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/terminy/
Deň otvorených dverí 24. a 25. ledna 2025
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Pravidla pro přijímací řízení: www.fmt.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Prípravné kurzy matematika, deskriptivní geomatrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín prijímacích skúšok bez přijímací zkoušky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Advanced Engineering Materials
přírodovědný technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Chemical and Environmental Engineering
přírodovědný technický
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Chemical Metallurgy
přírodovědný technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Chemická metalurgie
přírodovědný technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Chemické a environmentální inženýrství
přírodovědný technický
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Chemické inženýrství
přírodovědný technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Environmentální inženýrství
přírodovědný technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Chemické a environmentální inženýrství - specializace Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství
přírodovědný technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Environmentální technologie
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Čeština
Inovace a design zdravotnických prostředků
technický umělecký
Bakalárske Prezenčné Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Ekonomika a management v průmyslu
technický ekonomický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Management kvality a řízení průmyslových systémů - specializace Management kvality
technický ekonomický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Management of Industrial Systems
technický ekonomický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Materiálové inženýrství
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materiálové inženýrství - specializace Progresivní technické materiály
přírodovědný technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materiálové vědy a inženýrství
přírodovědný technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materials Engineering
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Materials Science and Engineering
přírodovědný technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Materiály a technologie pro automobilový průmysl
přírodovědný technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Materiály a technologie pro energetiku
přírodovědný technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština