Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Fakulta bezpečnostního inženýrství
Ulice: Lumírova 630/13
Psč: 700 30
Mesto: Ostrava - Výškovice
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 597 321 111
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz
Web: www.fbi.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Deň otvorených dverí 21. 1. a 22. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Podmínky přijímacího řízení: https://www.fbi.vsb.cz/cs/Studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijeti/
Prípravné kurzy matematika, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín prijímacích skúšok Všechny nabízené bakalářské a magisterské studijní programy jsou bez přijímací zkoušky.

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Bezpečnost práce a procesů
Bakalárske Prezenčné Čeština
Bezpečnostní inženýrství
Nadväzujúce magisterské
Kombinované
Čeština
Bezpečnostní plánování
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Fire Protection and Industrial Safety
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
HSE Professional (Health, Safety and Environmental Professional)
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Ochrana obyvatelstva a krizový management
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost - specializace Požární ochrana a bezpečnost
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost - specializace Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Technická bezpečnost osob a majetku
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština