Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta stavební Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický umělecký
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Fakulta stavební
Ulice: Ludvíka Podéště 1875/17
Psč: 708 00
Mesto: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 597 321 318
E-mail: studijni.fast@vsb.cz
Web: www.fast.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Deň otvorených dverí 21. 1. a 22. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Prijímacie skúšky

Prípravné kurzy matematika, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín prijímacích skúšok bez přijímací zkoušky

Ďalšie informácie

Na VŠB - Technickej univerzite Ostrava už viac ako 170 rokov prepájame technické, ekonomické, prírodovedné a umelecké odbory v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Patríme medzi tri vysoké školy, ktoré najkvalitnejšie pripraví študentov na profesijnú dráhu. Realizujeme sa na rade výskumných projektov a spolupracujeme s radom inštitúcií z verejného aj súkromného sektora doma aj v zahraničí. Našou súčasťou je IT4Innovations národnej superpočítačové centrum. Študujte odbory s budúcnosťou. Viac na www.vsb.cz.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Architecture and Construction
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Architektura a stavitelství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Civil Engineering - BIM Engineering
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Building and Industry Construction
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Building Environment
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Building Materials and Diagnostics of Structures
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Geotechnics and Underground Engineering
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Municipal Engineering
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Transport Construction
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Enginnering - specialization Building Structures
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Geotechnics and Underground Engineering
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Geotechnika a podzemní stavitelství
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - BIM inženýring
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Dopravní stavby
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Geotechnika a podzemní stavitelství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Konstrukce staveb
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Městské inženýrství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Podzemní a průmyslové stavitelství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Prostředí staveb
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština