Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta stavební Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický umělecký
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Fakulta stavební
Ulice: Ludvíka Podéště 1875/17
Psč: 708 00
Mesto: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 597 321 318
E-mail: studijni.fast@vsb.cz
Web: www.fast.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Deň otvorených dverí 21. 1. a 22. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Prijímacie skúšky

Prípravné kurzy matematika, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín prijímacích skúšok bez přijímací zkoušky

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Architecture and Construction
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Architektura a stavitelství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Civil Engineering - BIM Engineering
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Building and Industry Construction
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Building Environment
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Building Materials and Diagnostics of Structures
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Geotechnics and Underground Engineering
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Municipal Engineering
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Engineering - specialization Transport Construction
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Enginnering - specialization Building Structures
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Geotechnics and Underground Engineering
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Geotechnika a podzemní stavitelství
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - BIM inženýring
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Dopravní stavby
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Geotechnika a podzemní stavitelství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Konstrukce staveb
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Městské inženýrství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Podzemní a průmyslové stavitelství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Stavební inženýrství - specializace Prostředí staveb
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština