Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ulice: 17. listopadu 2172/15
Psč: 708 00
Mesto: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 597 326 001
E-mail: prijimacky.fei@vsb.cz
Web: https://www.studujvostrave.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Deň otvorených dverí 26. 1. a 27. 1. 2024
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Podmínky přijímacího řízení: https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijeti-ke-studiu/
Prípravné kurzy matematika, deskriptivní geomertrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Vzor prijímacích skúšok https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná elektronika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná fyzika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné Čeština
Applied Electronics
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Applied Physics
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Automobilové elektronické systémy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Automotive Electronic Systems
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Bioinformatics and Computational Biology
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Bioinformatika a výpočetní biologie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Biomedical Assistive Technology
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Biomedical Engineering
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Biomedical Technology
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Biomedicínská technika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Biomedicínské inženýrství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Biomedické asistivní technologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Computational and Applied Mathematics
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Computational and Applied Mathematics - specialization Applied Mathematics
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Computational and Applied Mathematics - specialization Computational Methods and HPC
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Computational Science
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Computer Science
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Angličtina
Computer Systems for the Industry of the 21st Century
Bakalárske Prezenčné Angličtina