Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta strojní Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Fakulta strojní
Ulice: 17. listopadu 2172/15
Psč: 708 00
Mesto: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 597 323 152
E-mail: studijni.fs@vsb.cz
Web: www.fs.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Deň otvorených dverí 21. 1. a 22. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Pravidla pro přijímací řízení: https://www.fs.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Prípravné kurzy matematika, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, fyzika, chemie, jazyk anglický
Termín prijímacích skúšok bez přijímací zkoušky

Ďalšie informácie

Na VŠB - Technickej univerzite Ostrava už viac ako 170 rokov prepájame technické, ekonomické, prírodovedné a umelecké odbory v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Patríme medzi tri vysoké školy, ktoré najkvalitnejšie pripraví študentov na profesijnú dráhu. Realizujeme sa na rade výskumných projektov a spolupracujeme s radom inštitúcií z verejného aj súkromného sektora doma aj v zahraničí. Našou súčasťou je IT4Innovations národnej superpočítačové centrum. Študujte odbory s budúcnosťou. Viac na www.vsb.cz.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná mechanika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikované vědy a technologie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Applied Mechanics
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Applied Sciences and Technologies
Bakalárske Prezenčné
Construction of Production Machines and Equipment
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Control of Machines and Processes
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Dopravní systémy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní systémy a technika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní systémy a technika - specializace Dopravní systémy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní systémy a technika - specializace Dopravní technika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energetické procesy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energetické stroje a zařízení
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energetics and Environments
Bakalárske Prezenčné
Energetika a životní prostředí
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energy Engineering
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Energy Processes
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Engineering - specialization Applied Mechanics
Bakalárske Prezenčné
Engineering - specialization Engineering Technology
Bakalárske Prezenčné
Engineering - specialization Hydraulics and Pneumatics
Bakalárske Prezenčné
Engineering - specialization Industrial Engineering
Bakalárske Prezenčné