Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta strojní Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

technický umělecký
Univerzita: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Názov: Fakulta strojní
Ulice: 17. listopadu 2172/15
Psč: 708 00
Mesto: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: +420 597 323 152
E-mail: studijni.fs@vsb.cz
Web: www.fs.vsb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001, DS, ECTS, CQS, IQNET, EFQM

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Termín prihlášky https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/terminy-pro-podani-prihlasek/
Deň otvorených dverí 27. – 28. 1. 2023
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Pravidla pro přijímací řízení: https://www.fs.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Prípravné kurzy Matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, jazyk anglický, výpočetní technika
Termín prijímacích skúšok bez přijímací zkoušky

Ďalšie informácie

Na VŠB - Technickej univerzite Ostrava už viac ako 170 rokov prepájame technické, ekonomické, prírodovedné a umelecké odbory v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Patríme medzi tri vysoké školy, ktoré najkvalitnejšie pripraví študentov na profesijnú dráhu. Realizujeme sa na rade výskumných projektov a spolupracujeme s radom inštitúcií z verejného aj súkromného sektora doma aj v zahraničí. Našou súčasťou je IT4Innovations národnej superpočítačové centrum. Študujte odbory s budúcnosťou. Viac na www.vsb.cz.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná mechanika
technický
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikované vědy a technologie
technický
Bakalárske Prezenčné Čeština
Applied Mechanics
technický
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Applied Sciences and Technologies
technický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Construction of Production Machines and Equipment
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Control of Machines and Processes
technický
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Dopravní a manipulační technika
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní systémy
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní systémy a technika
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní systémy a technika - specializace Dopravní systémy
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Dopravní systémy a technika - specializace Dopravní technika
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ekologizace energetických procesů
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Energetické procesy
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energetické stroje a zařízení
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energetics and Environments
technický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Energetika a životní prostředí
technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Energy Engineering
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Energy Processes
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Engineering - specialization Applied Mechanics
technický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Engineering - specialization Engineering Technology
technický
Bakalárske Prezenčné Angličtina