Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Mendelova univerzita v Brně

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Názov Mendelova univerzita v Brně
Ulice Zemědělská 1
PSČ 613 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón 545 131 111
E-mail info@mendelu.cz
Web www.mendelu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS, DS

Ďalšie informácie

Mendelovu univerzitu v Brne, skrátene MENDELU, tvorí päť fakúlt a Inštitút celoživotného vzdelávania. Univerzitný kampus sa nachádza neďaleko brnenského centra s jedinou výnimkou, ktorou je Zahradnická fakulta v Lednici. Ako jedna z mála, univerzita vlastní napríklad poľnohospodársky a lesný podnik, botanickú záhradu alebo arboréta. Brno je navyše najlepšie študentské mesto v republike, ktoré ponúka ako rad miest k zábave a odpočinku, tak pracovných príležitostí. Neváhaj a navštív náš web mendelu.cz.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Institut celoživotního vzdělávání

Zemědělská 5, Brno, Česká republika,

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Detail fakulty

Provozně ekonomická fakulta

Zemědělská 1, Brno, Česká republika,

 • Administrace IS/ICT
 • Automatizace řízení a informatika
 • Economics and Management
 • Economics and Management: Human Resources and International Leadership
Detail fakulty

Agronomická fakulta

Zemědělská 1, Brno, Česká republika,

 • Agroekologie: Agroekologie
 • Agroekologie: Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Agroekologie: Voda v agroekosystému
 • Aplikovaná technika: Odpadové hospodářství
Detail fakulty

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

třída Generála Píky 2005/7, Brno, Česká republika,

 • International Territorial Studies
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Regionální rozvoj
Detail fakulty

Zahradnická fakulta

Valtická 337, Lednice, Česká republika,

 • European Horticulture
 • Floristická tvorba: Floristická tvorba
 • Horticultural Engineering: International Master of Horticultural Science
 • Krajinářská architektura
Detail fakulty

Lesnická a dřevařská fakulta

Zemědělská 3, Brno, Česká republika,

 • Arboristika
 • Biomateriály
  přírodovědný
 • Design nábytku
 • Ekologie lesa
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Administrace IS/ICT
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Agroekologie: Agroekologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Agroekologie: Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Agroekologie: Voda v agroekosystému
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Aplikovaná pedagogická studia
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná technika: Odpadové hospodářství
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikovaná technika: Provoz techniky
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikovaná technika: Technické znalectví a oceňování
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikovaná technika: Zemědělské stavby a technologická zařízení
Bakalárske Prezenčné Čeština
Arboristika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Automatizace řízení a informatika
Doktorandské Prezenčné Čeština
Biomateriály
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Botanika: Anatomie a fyziologie rostlin
Doktorandské Prezenčné Čeština
Chemie: Zemědělská chemie
Doktorandské Prezenčné Čeština
Design nábytku
Bakalárske Prezenčné Čeština
Economics and Management
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Economics and Management: Human Resources and International Leadership
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Economics and Management: Management
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Economics and Management: Management and Marketing
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Ekologie a ochrana prostředí: Aplikovaná bioklimatologie
Doktorandské Prezenčné Čeština