Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelova univerzita v Brně

humanitní ekonomický
Univerzita: Mendelova univerzita v Brně
Názov: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ulice: třída Generála Píky 2005/7
Psč: 613 00
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 545 136 121
E-mail: info.frrms@mendelu.cz
Web: http://frrms.mendelu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 74 %
Termín prihlášky 4. dubna 2024
Deň otvorených dverí 8.12.2023 a 26.1.2024
Odkaz na prihlášku https://frrms.mendelu.cz/30317-prijimaci-rizeni

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok Test předpokladů ke studiu nebo Scio test
Prípravné kurzy NE
Vzor prijímacích skúšok https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?download=242463;id=65904;z=1
Zameranie na predmety základy společenských věd, anglický jazyk

Ďalšie informácie

Ponúkame komplexné vzdelanie zamerané na regionálny rozvoj v národnom i medzinárodnom kontexte. Na výber máš študijné programy v českom, alebo anglickom jazyku. Spolupracujeme s radom tuzemských, ale aj svetových univerzít, organizácií a spoločností, na ktorých môžeš absolvovať praktické i študijné pobyty a stáže. Použiješ tak naučené vedomosti v praxi na lokálnej, i medzinárodnej úrovni. Naši absolventi sa stávajú odborníkmi na riešenie problematiky hospodárskeho aj sociálneho rozvoja regiónov.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
International Territorial Studies
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Mezinárodní teritoriální studia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Regionální rozvoj
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština