Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Mendelova univerzita v Brně
Názov: Agronomická fakulta
Ulice: Zemědělská 1
Psč: 613 00
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 545 133 008
E-mail: agro@mendelu.cz
Web: www.af.mendelu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 84 %
Termín prihlášky 4. dubna 2024
Deň otvorených dverí 12. 1. a 26. 1. 2024
Odkaz na prihlášku https://af.mendelu.cz/chci-studovat-bc

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Forma prijímacích skúšok průměrný prospěch za SŠ za posledních 3,5 roku studia
Prípravné kurzy Ústav chemie a biochemie AF MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie, které jsou primárně určeny pro budoucí studenty prvních ročníků bakalářského studia. Cílem těchto kurzů je usnadnit start studia pro ty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec.
Zameranie na predmety biologie, chemie

Ďalšie informácie

Na Agronomické fakulte sa zaoberáme moderné poľnohospodárskou produkciou, šľachtením rastlín, technológií potravín, aplikovanú genetikou, zefektívnite liečby nádorových ochorení, témami súvisiacimi s ekológiou a zmenami klímy a ďalšími aktuálnymi problémami. Štúdium Ťa nadchne nielen svojim zameraním, ale aj bohatú praktickou výučbou. Znalosti totiž budeš získavať tak v laviciach, tak v moderných laboratóriách, v skleníkoch, na školskom poľnohospodárskom podniku, v jazdeckom klube alebo v pivovare či pekárni.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Agroekologie: Agroekologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Agroekologie: Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Agroekologie: Voda v agroekosystému
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Aplikovaná technika: Odpadové hospodářství
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikovaná technika: Provoz techniky
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikovaná technika: Technické znalectví a oceňování
Bakalárske Prezenčné Čeština
Aplikovaná technika: Zemědělské stavby a technologická zařízení
Bakalárske Prezenčné Čeština
Botanika: Anatomie a fyziologie rostlin
Doktorandské Prezenčné Čeština
Chemie: Zemědělská chemie
Doktorandské Prezenčné Čeština
Ekologie a ochrana prostředí: Aplikovaná bioklimatologie
Doktorandské Prezenčné Čeština
Fytotechnika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Fytotechnika: Fytotechnika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fytotechnika: Obecná produkce rostlinná
Doktorandské Prezenčné Čeština
Fytotechnika: Rostlinolékařství
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fytotechnika: Speciální produkce rostlinná
Doktorandské Prezenčné Čeština
General Agriculture
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina
Krmivářství
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Molekulární biologie a biotechnologie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Molekulární biologie a biotechnologie: Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Molekulární biologie a biotechnologie: Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština