Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně

humanitní
Univerzita: Mendelova univerzita v Brně
Názov: Institut celoživotního vzdělávání
Ulice: Zemědělská 5
Psč: 613 00
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 545 135 208
E-mail: studijni.icv@mendelu.cz
Web: www.icv.mendelu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 50 %
Termín prihlášky 15. dubna 2024
Deň otvorených dverí 26. 1. 2024
Odkaz na prihlášku https://icv.mendelu.cz/studium

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok Předpokládaný termín zkoušky je 20. – 24. 5. 2024
Vzor prijímacích skúšok icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni
Zameranie na predmety všeobecné studijní předpoklady, základy společenských věd, pedagogika, psychologie, didaktika

Ďalšie informácie

Inštitút celoživotného vzdelávania Mendelovej univerzity v Brne ponúka od akademického roka 2020/21 bakalárske štúdium novo akreditovaných študijných programov Učiteľstvo praktického vyučovania a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická štúdia. Ako jediný na MENDELU tak poskytuje pedagogické vzdelanie, ktoré má na univerzite tradíciu už od roku 1964.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná pedagogická studia
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština