Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Žilinská univerzita v Žiline

Názov Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 5131
E-mail katarina.taranova@uniza.sk
Web www.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy CAF 2008, CAF 2010

Ďalšie informácie

Chceš zmeniť svet a máš chuť robiť veci inak? Si nápaditý a chtivý po poznaní? Zvoľ si tú správnu cestu otvorenú novým výzvam. Staň sa najlepším v tom, čo ťa baví. Buď špecialistom v oblasti dopravy, elektromobility, dopravných stavieb. Buď súčasťou priemyselnej revolúcie 4.0 a študuj najnovšie IT technológie. Objav environmentálne, ekologické alebo humanitné vedy. Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť. Žilinská univerzita ti ponúka možnosť byť najlepší. Tak to využi a poď k nám študovať.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Celouniverzitný študijný program

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Alpínska a vysokohorská ekológia
 • Stráž prírody
 • Súdne inžinierstvo
Detail fakulty

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

ul. 1. Mája 32, Žilina, Slovensko,

 • Bezpečnostný manažment
 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Krízový manažment
Detail fakulty

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Aplikovaná telematika
 • Automatizácia
 • Autotronika
 • Biomedicínske inžinierstvo
Detail fakulty

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravná technika a technológia
 • Dopravné služby
Detail fakulty

Fakulta humanitných vied

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Sociálna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu
Detail fakulty

Fakulta riadenia a informatiky

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Biomedicínská informatika
 • Informatika
Detail fakulty

Strojnícka fakulta

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Automatizované výrobné systémy
 • Energetická a environmentálna technika
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Konštrukcia strojov a zariadení
Detail fakulty

Stavebná fakulta

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Aplikovaná mechanika
 • Civil Engineering
 • Civil Engineering Structures
 • Geodézia a kartografia
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Alpínska a vysokohorská ekológia
Magisterské Prezenčné
Aplikovaná informatika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Aplikované sieťové inžinierstvo
Magisterské Prezenčné
Automatizácia
Bakalárske Prezenčné
Automatizované výrobné systémy
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Autotronika
Bakalárske Prezenčné
Bezpečnostný manažment
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Biomedicínská informatika
Magisterské Prezenčné
Biomedicínske inžinierstvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Civil Engineering
Bakalárske Prezenčné
Civil Engineering Structures
Magisterské Prezenčné
Časti a mechanizmy strojov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Distribučné technológie a služby
Bakalárske
Prezenčné
Dopravné služby
Doktorandské Prezenčné
Dopravné služby v osobnej doprave
Bakalárske Prezenčné
Ekonomika a manažment podniku
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Prezenčné
Ekonomika dopravy, spojov a služieb
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Elektrické pohony
Magisterské Prezenčné
Elektroenergetika
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022

Gaudeamus Brno 2022

IXXX. ročník,
Výstavisko Brno
01.11 - 04.11.2022