Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Žilinská univerzita v Žiline

humanitní technický ekonomický
Názov Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 5131
E-mail katarina.taranova@uniza.sk
Web www.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy CAF 2008, CAF 2010

Ďalšie informácie

Chceš zmeniť svet a máš chuť robiť veci inak? Si nápaditý a chtivý po poznaní? Zvoľ si tú správnu cestu otvorenú novým výzvam. Staň sa najlepším v tom, čo ťa baví. Buď špecialistom v oblasti dopravy, elektromobility, dopravných stavieb. Buď súčasťou priemyselnej revolúcie 4.0 a študuj najnovšie IT technológie. Objav environmentálne, ekologické alebo humanitné vedy. Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť. Žilinská univerzita ti ponúka možnosť byť najlepší. Tak to využi a poď k nám študovať.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Celouniverzitný študijný program

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Alpínska a vysokohorská ekológia
  přírodovědný
 • Stráž prírody
  přírodovědný
 • Súdne inžinierstvo
  technický
Detail fakulty

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

ul. 1. Mája 32, Žilina, Slovensko,

 • Bezpečnostný manažment
  technický
 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
  technický
 • Bezpečnosť priemyslu
  technický
 • Krízový manažment
  technický
Detail fakulty

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Aplikovaná telematika
  technický
 • Automatizácia
  technický
 • Autotronika
  technický
 • Biomedicínske inžinierstvo
  technický
Detail fakulty

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
  technický
 • Distribučné technológie a služby
  technický
 • Doprava
  technický
 • Dopravná technika a technológia
  technický
Detail fakulty

Fakulta humanitných vied

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
  humanitní
 • Sociálna pedagogika
  humanitní
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
  humanitní
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu
Detail fakulty

Fakulta riadenia a informatiky

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Aplikovaná informatika
  technický
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
  technický
 • Biomedicínská informatika
  technický
 • Informatika
  technický
Detail fakulty

Strojnícka fakulta

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Automatizované výrobné systémy
  technický
 • Energetická a environmentálna technika
  technický
 • Energetické stroje a zariadenia
  technický
 • Konštrukcia strojov a zariadení
  technický
Detail fakulty

Stavebná fakulta

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Aplikovaná mechanika
  technický
 • Civil Engineering
  technický
 • Civil Engineering Structures
  technický
 • Geodézia a kartografia
  technický
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Alpínska a vysokohorská ekológia
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Slovenský
Aplikovaná informatika
technický
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikované sieťové inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Automatizácia
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Automatizované výrobné systémy
technický
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Bezpečnostný manažment
technický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Biomedicínská informatika
technický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Biomedicínske inžinierstvo
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Časti a mechanizmy strojov
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Civil Engineering Structures
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Angličtina
Distribučné technológie a služby
technický
Bakalárske
Prezenčné
Slovenský
Doprava
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Dopravné služby a logistika
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Dopravné služby v osobnej doprave
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
Ekonomika dopravy, spojov a služieb
ekonomický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Elektronický obchod a manažment
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Elektrooptika
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Elektrotechnika (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony a trakcia, výkonová elektronika)
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Brno 2024

XXIX. ročník,
Výstavisko Brno
19.11 - 22.11.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.